Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för transport och turism

02-09-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

03-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

Utskottet för transport och turism

23-09-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

Utskottet för transport och turism

02-10-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

Utskottet för transport och turism

06-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING