Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 2 oktober 2019

26-09-2019 TRAN_OJ(2019)10-02_2 PE641.281v01-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 19 september 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 september 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN