Ledamöter

Karima DELLI
 • Karima DELLI Ordförande
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Frankrike
 
Dominique RIQUET
 • Dominique RIQUET Vice ordförande
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Frankrike
 
Dieter-Lebrecht KOCH
 • Dieter-Lebrecht KOCH Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Tyskland
 
Tomasz Piotr PORĘBA
 
István UJHELYI
 • István UJHELYI Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ungern
 
Daniela AIUTO
 • Daniela AIUTO Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Italien
 
Lucy ANDERSON
 • Lucy ANDERSON Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Förenade kungariket
 
Marie-Christine ARNAUTU
 
Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Spanien
 
Georges BACH
 • Georges BACH Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Luxemburg