Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

09-10-2019 TRAN_PR(2019)641390 PE641.390v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-11-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641312 PE641.312v01-00
TRAN

Markus FERBER

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641369 PE641.369v01-00
TRAN

Markus FERBER

PROTOKOLL - Tisdagen den 24 september 2019

03-10-2019 TRAN_PV(2019)09-24-2 PE641.256v01-00
TRAN

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

26-09-2019 TRAN_AD(2019)639932 PE639.932v02-00
TRAN

Daniel FREUND

PROTOKOLL - Torsdagen den 19 september 2019

26-09-2019 TRAN_PV(2019)09-19-1 PE641.226v01-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 2 oktober 2019

26-09-2019 TRAN_OJ(2019)10-02_2 PE641.281v01-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 19 september 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 september 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 68 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

10-09-2019 TRAN_AM(2019)640014 PE640.014v01-00
TRAN

Daniel FREUND