Pågående verksamhet

Pågående verksamhet

 

Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande och i vilket skede förfarandet är, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till huvudansvarigt utskott eller endast skall avge yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen som visar hela förfarandet i detalj, inklusive relevanta handlingar. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

 
 

Dokument :

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

Referens :

2014/0218(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referens :

2014/0187(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal om det gemensamma luftrummet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till EU

Referens :

2014/0134(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina

Referens :

2014/0007(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Luftfartsavtal mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referens :

2014/0023(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal mellan EU och Republiken Perus regering om vissa luftfartsaspekter

Referens :

2013/0197(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Tillgång till marknaden för hamntjänster och hamnars finansiella transparens

Referens :

2013/0157(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Knut FLECKENSTEIN [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Europa-Medelhavsavtal om luftfarten mellan EU och Israel

Referens :

2012/0324(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal EU-Macao om vissa luftfartsaspekter

Referens :

2012/0015(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Slutande av avtal om gemensamt luftrum mellan EU och Republiken Moldavien

Referens :

2012/0006(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Available soon