Pågående verksamhet

Pågående verksamhet

 

Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande och i vilket skede förfarandet är, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till huvudansvarigt utskott eller endast skall avge yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen som visar hela förfarandet i detalj, inklusive relevanta handlingar. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

 
 

Dokument :

Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen inom ramen för en "god avvägning"

Referens :

2011/0398(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Jörg LEICHTFRIED [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Luftfartsavtal mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referens :

2014/0023(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Verkställande av förordning (EG) nr 1071/2009 (villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik)

Referens :

2014/2700(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal mellan EU och Republiken Perus regering om vissa luftfartsaspekter

Referens :

2013/0197(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Tillgång till marknaden för hamntjänster och hamnars finansiella transparens

Referens :

2013/0157(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Knut FLECKENSTEIN [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

Referens :

2013/0074(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Gesine MEISSNER [ALDE]

ansvarigt utskott

Dokument :

Europa-Medelhavsavtal om luftfarten mellan EU och Israel

Referens :

2012/0324(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Petri SARVAMAA [PPE]

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal EU-Macao om vissa luftfartsaspekter

Referens :

2012/0015(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Hubert PIRKER [PPE]

ansvarigt utskott

Dokument :

Slutande av avtal om gemensamt luftrum mellan EU och Republiken Moldavien

Referens :

2012/0006(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Roberts ZĪLE [ECR]

ansvarigt utskott

Dokument :

Ändring av direktiv 2006/126/EG vad gäller körkort som innehåller ett förarkorts funktioner

Referens :

2011/0327(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Silvia-Adriana ŢICĂU [S-D]

ansvarigt utskott

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för transport och turism. Här hittar du information om vårt utskott, våra ledamöter och vad vi gör. Utskottet för transport och turism är ett av Europaparlamentets viktigaste utskott med ett mycket omfattande ansvarsområde.
 
Vårt utskott är ett lagstiftande utskott i enlighet med medbeslutandeförfarandet och har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med medlemsstaterna som likvärdig partner och av att utarbeta lagstiftning på områdena för transport, turism och posttjänster.
 
Transporter är en del av vardagen. De är viktiga, inte bara för att leverera varor och tjänster till industrin och handeln, utan också för att människor ska kunna ta sig till och från hemmet, arbetet och skolan, eller åka på semester. Utan transporter står samhället stilla, handeln bryter samman och vi går miste om en extremt viktig funktion som knyter oss samman. Vi behöver transporter i vardagen. Det är något som vårt utskott förstått sedan länge och vi arbetar för att se till att transporterna inom EU ska nå sin fulla potential, inte bara för att åstadkomma ekonomisk och social hållbarhet utan också för att åstadkomma miljömässig hållbarhet, vilket är lika viktigt.
 
Vi är övertygade om att transporter, oavsett hur de sker, tillför samhället ett mervärde och vi anser att alla människor ska ha tillgång till dem.
 
Brian Simpson