Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

2018/0228(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Självkörande bilar inom EU:s transporter

2018/2089(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Minimikrav på utbildning för sjöfolk

2018/0162(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Förvaltning av vägars säkerhet

2018/0129(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Elektronisk information om godstransporter

2018/0140(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda

2018/0130(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

2018/0138(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

En enda kontaktpunkt för europeisk sjötransport

2018/0139(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om civil luftfartssäkerhet

2018/0155(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

2018/0147(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott