Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Förslag till anslagsöverföring 3/2018 – Europeiska ombudsmannen

2018/2229(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring nr 1/2018 - Europeiska utrikestjänsten

2018/2228(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

2018/0328(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

ansvarigt utskott

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

2018/0332(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – Regionkommittén

2018/2227(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/18 – Europeiska revisionsrätten

2018/2226(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2018 - Avsnitt III – Kommissionen

2018/2224(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2018 - Avsnitt III – Kommissionen

2018/2225(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Budgetförfarande
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

ansvarigt utskott

Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

2018/0322(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
REGI

ansvarigt utskott