Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ECON

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/2253(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/2252(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring V/AB-13/A/18 – Europeiska revisionsrätten

2018/2250(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring V/AB-12/A/18 – Europeiska revisionsrätten

2018/2249(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring V/AB-11/C/18 – Europeiska revisionsrätten

2018/2248(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

2018/2247(IMM) Immunitet
JURI

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring INFO 01/2018 - avsnitt III - kommissionen

2018/2242(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Förfaranden för delegerade akter
PECH

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021

2018/2895(DEA) Förfaranden för delegerade akter
PECH

ansvarigt utskott