A. IZBOR ZASTUPNIKA I STATUT

B. MEĐUINSTITUCIJSKI ODNOSI

C. ZAKONODAVNI I PRORAČUNSKI POSTUPCI

D. DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

E. TRANSPARENTNOST, PRISTUP DOKUMENTIMA I POSTUPANJE S POVJERLJIVIM DOKUMENTIMA

F. OSTALI DOKUMENTI OD ZNAČAJA ZA AKTIVNOSTI PARLAMENTA

KOMPENDIJ