A. DEPUTĀTU IEVĒLĒŠANA UN NOLIKUMS

B. IESTĀŽU ATTIECĪBAS

C. LIKUMDOŠANAS UN BUDŽETA PROCEDŪRAS

D. DELEĢĒTIE UN ĪSTENOŠANAS AKTI

E. PĀRREDZAMĪBA, PIEKĻUVE DOKUMENTIEM UN KONFIDENCIĀLU DOKUMENTU APSTRĀDE

F. CITI AR PARLAMENTA DARBĪBU SAISTĪTI DOKUMENTI