A. ELEZZJONI TAL-MEMBRI U STATUT

B. RELAZZJONIJIET INTERISTITUZZJONALI

C. PROĊEDURI LEGIŻLATTIVI U BAĠITARJI

D. ATTI DELEGATI U TA' IMPLIMENTAZZJONI

E. TRASPARENZA, AĊĊESS GĦAL DOKUMENTI U TRATTAMENT TA’ DOKUMENTI KUNFIDENZJALI

F. DOKUMENTI OĦRA TA’ INTERESS GĦAL ATTIVITAJIET PARLAMENTARJI

KOMPENDJU