A. VERKIEZING VAN DE LEDEN EN STATUUT

B. INTERINSTITUTIONELE BETREKKINGEN

C. WETSGEVINGS- EN BEGROTINGSPROCEDURES

D. GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSHANDELINGEN

E. TRANSPARANTIE, TOEGANG TOT DOCUMENTEN EN BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE DOCUMENTEN

F. ANDERE DOCUMENTEN VAN BELANG VOOR PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN

COMPENDIUM