A. VOLITVE ČLANOV IN STATUT

B. MEDINSTITUCIONALNI ODNOSI

C. ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI

D. DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

E. PREGLEDNOST, DOSTOP DO DOKUMENTOV IN OBRAVNAVA ZAUPNIH DOKUMENTOV

F. DRUGI DOKUMENTI, ZANIMIVI ZA PARLAMENRTARNE DEJAVNOSTI