Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Nabídková řízení

 

Evropský parlament má podle finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie povinnost vyhlašovat zakázky na nákup zboží a poskytování služeb veřejně formou nabídkového řízení.

 
 

Pro zakázky do určité hodnoty může být vypsáno neveřejné řízení pro omezený počet uchazečů vybraných na základě výzvy k projevení zájmu.

Výzvy k účasti v nabídkovém řízení jsou zveřejňovány pravidelně v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a je možné si je prohlédnout online v databázi TED, která je denně aktualizována.

1. Nabídková řízení pro zakázky o hodnotě vyšší než 60 000 EUR

Informace obsažené v této rubrice se týkají veřejných zakázek Evropského parlamentu. Toto zveřejnění probíhá podle článku 124 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení (nařízení (EU) 966/2012) a také podle článku 126. Zveřejnění podle tohoto článku je třeba považovat za neformální a nenahrazující oficiální zveřejnění v Úředním věstníku. Výzvy k účasti v nabídkovém řízení uváděné v tomto oddíle jsou zveřejňovány pravidelně v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a je možné si je prohlédnout na internetu v databázi TED, která je denně aktualizována.

2. Zakázky o hodnotě vyšší než 15 000 EUR a nižší než 60 000 EUR

Informace v této rubrice se týkají veřejných zakázek Evropského parlamentu podle článku 124 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení (nařízení(EU) 966/2012).

Tato publikace umožňuje stanovit základní prvky zakázek včetně lhůt pro přijímání nabídek i příslušné útvary, na něž je třeba se obracet se žádostí o informace. Níže uvedený odkaz umožňuje přístup k souboru v Excelu obsahujícímu zakázky podle generálních ředitelství.

Podrobné informace získáte zde: