Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Udbud

 

Europa-Parlamentet er i henhold til finansforordningen vedrørende De Europæiske Unions almindelige budget forpligtet til at udbyde kontrakter om erhvervelse af varer og tjenesteydelser offentligt.

 
 

Kontrakter, hvis værdi ligger under bestemte beløbsgrænser, kan ved en begrænset udbudsprocedure udbydes til et begrænset antal bydende, som udvælges ved indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Udbuddene offentliggøres regelmæssigt i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-udgaven) og kan konsulteres online i TED-databasen, der kan benyttes gratis og opdateres dagligt.

1. Udbud for kontrakter, hvis værdi ligger over 60.000 EUR

Oplysningerne i denne rubrik vedrører offentlige indkøb til Europa-Parlamentet. Offentliggørelsen er sket i henhold til artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (forordning (EU) 966/2012) samt på grundlag af artikel 126 Offentliggørelserne i henhold til sidstnævnte skal betragtes som uformelle og erstatter ikke den officielle offentliggørelse i EUT. Udbuddene under dette punkt offentliggøres også regelmæssigt i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-udgaven) og kan konsulteres online i TED-databasen, der kan benyttes gratis og opdateres dagligt.

2. Udbud for kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR og under 60 000 EUR

Oplysningerne i denne rubrik vedrører offentlige indkøb til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (forordning (EU) 966/2012).

Denne offentliggørelse gør det muligt at fastslå de væsentlige elementer i udbuddet, inklusive fristen for modtagelse af bud samt den ansvarlige tjeneste, som skal anmodes om oplysninger. Nedenstående link åbner et Excel-ark med faneblade forneden, som viser udbuddene ordnet efter generaldirektorat.