Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιδοτήσεις

 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες επιδοτήσεις

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει, μεταξύ των αρχών που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αρχή της διαφάνειας, αρχή που διαπερνά ολόκληρο το κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού αλλά και τους κανόνες εφαρμογής του. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που διασφαλίζουν επαρκή (εκ των προτέρων και/ή εκ των υστέρων) δημοσιότητα σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η δημοσιότητα ορίζεται στο άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπου προβλέπεται εκ των προτέρων δημοσίευση του ετησίου προγράμματος και των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και εκ των υστέρων δημοσίευση των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Σε σχέση με αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια επιδότηση θεωρείται «χορηγηθείσα» από τη στιγμή που υπάρξει μια πρώτη νομική δέσμευση, δηλαδή, μόλις υπογραφεί η πρώτη σύμβαση.

 
Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences – financial support for training in conference interpreting

The Directorate General for Logistics and Interpretation for Conferences of the European Parliament has adopted the Work Programme on financial support for training in conference interpreting. The work programme covers the academic year 2018/2019.

The call for proposals for the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter training is now open. The deadline for the submission of applications is 18 May 2018 as per dispatch mark.

Before completing the application form, applicants are advised to read carefully the call for proposals and the accompanying documents.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Multi-annual partnership 2016-2019 – Media
Annexes

Questions and answers (v1 of 16.4.2018) New

The application deadline for the 2nd round of partnership is 20 August 2018, midnight (CET).

Partners (i.e. organisations having successfully applied for partnership under this call for proposals in 2016 and 2017) have been selected for the whole duration of the multi-annual work programme for grants. Therefore they should not apply again for partnership. However, they may apply for a grant under the forthcoming specific call for proposals in the media category (see further down on the page).

Organisations having submitted a partnership application, which was rejected under this call for proposals in 2016, and/or in 2017, and/or in 2018 (1st round of partnerships) are allowed to submit a new partnership application under the current call.

Grants under partnership 2018 – Media

A new call for proposals for grants in the media category is expected to be published at the beginning of September 2018. Please see the updated multi-annual work programme for grants (top of the page) for more information.

Only successful partnership applicants (i.e. organisations selected as partners in 2016, 2017, and 2018 (1st round of partnerships)) or organisations having submitted a partnership application in response to call for proposals for partnership in the media category COMM/FPA/2016 – 2nd round may apply for funding. In the latter case organisations do not need to wait for the results of the evaluation procedure, i.e. to know whether their application for partnership has been selected or not. They may submit a project proposal using the partnership ID number provided in the notification sent to them by email upon validation of their application for partnership.


Grants 2018 - Events

A call for proposals in the events category is expected to be published at the end of the first semester 2018. Please see the updated multi-annual work programme for grants for more information.

 
 
Ex post publication

Under the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union, the award of grants is governed by the principle of transparency, which means inter alia that there must be ex post publication.

Articles 21 and 191 of the Rules of Application for grants stipulate that ‘All grants awarded in the course of a financial year, except scholarships paid to natural persons, shall be published’ on ‘the internet site of the Community institution concerned during the first half of the year following the closure of the budget year in respect of which they were awarded.’

Parliament is also obliged - in order to comply with personal data protection legislation (Article 35 of the Financial Regulation and Article 21 of the Rules of Application) - to limit the information which is published on grants. Information on grants awarded over the last two years will be published on the website. Older figures will be accessible upon request from the relevant directorates-general, with due regard for Regulation 45/2001/EC (see legal opinion on this website).

See: