Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιδοτήσεις

 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες επιδοτήσεις

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει, μεταξύ των αρχών που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αρχή της διαφάνειας, αρχή που διαπερνά ολόκληρο το κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού αλλά και τους κανόνες εφαρμογής του. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που διασφαλίζουν επαρκή (εκ των προτέρων και/ή εκ των υστέρων) δημοσιότητα σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η δημοσιότητα ορίζεται στο άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπου προβλέπεται εκ των προτέρων δημοσίευση του ετησίου προγράμματος και των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και εκ των υστέρων δημοσίευση των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Σε σχέση με αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια επιδότηση θεωρείται «χορηγηθείσα» από τη στιγμή που υπάρξει μια πρώτη νομική δέσμευση, δηλαδή, μόλις υπογραφεί η πρώτη σύμβαση.

 
Directorate General for Interpretation and Conferences – financial support for training in conference interpreting

The Directorate General for Interpretation and Conferences of the European Parliament has adopted the Work Programme on financial support for training in conference interpreting. The work programme covers the academic year 2017/2018.

The call for proposals for the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter training is now open. The deadline for the submission of applications is 15 May 2017 as per dispatch mark.

Before completing the application form, applicants are advised to read carefully the call for proposals and the accompanying documents.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Multi-annual partnership 2016-2019 – Media
Annexes

Questions and answers (Version 2 of 13.2.2018)

The application deadline for partnership is 28 February 2018, midnight (CET)

Partners (i.e. organisations having successfully applied for partnership under this call for proposals in 2016 and 2017) have been selected for the whole duration of the multi-annual work programme for grants. Therefore they should not apply again for partnership. However, they may apply for a grant under the forthcoming specific call for proposals in the media category (COMM/SUBV/2018/M ) which is expected to be published in the coming weeks.

Organisations having submitted a partnership application, which was rejected under this call for proposals in 2016 and/or in 2017, are allowed to submit a new partnership application in 2018.

Grants under partnership 2018 – Media
Annexes

Financial identification Form for private entities

Financial identification Form for public entities

The application deadline is 31 March 2018, midnight (CET).

Only the successful partnership applicants (organisations selected as partners in 2016 or in 2017) or organisations having submitted a partnership application in 2018 may apply for funding using their partnership ID number.


Grants 2017 - Events
This call for proposals is closed

 
 
Ex post publication

Under the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union, the award of grants is governed by the principle of transparency, which means inter alia that there must be ex post publication.

Articles 21 and 191 of the Rules of Application for grants stipulate that ‘All grants awarded in the course of a financial year, except scholarships paid to natural persons, shall be published’ on ‘the internet site of the Community institution concerned during the first half of the year following the closure of the budget year in respect of which they were awarded.’

Parliament is also obliged - in order to comply with personal data protection legislation (Article 35 of the Financial Regulation and Article 21 of the Rules of Application) - to limit the information which is published on grants. Information on grants awarded over the last two years will be published on the website. Older figures will be accessible upon request from the relevant directorates-general, with due regard for Regulation 45/2001/EC (see legal opinion on this website).

See: