Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Pakkumiskutsed

 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele vastavalt on Euroopa Parlament kohustatud korraldama kaupade ja teenuste ostmiseks avaliku pakkumise.

 
 

Allapoole teatavat künnist jäävate lepingute puhul võib korraldada kinnise pakkumismenetluse piiratud hulga pakkujate vahel, kes on valitud pärast osalemiskutse avaldamist.

Pakkumiskutsed avaldatakse regulaarselt Euroopa Liidu Teataja kaasandes (S-seerias) ning neid saab vaadata internetis andmebaasis TED, mida ajakohastatakse iga päev.

1. Pakkumiskutsed üle 60 000 euro ulatuva maksumusega lepingute sõlmimiseks

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi hankelepinguid. Teave avaldatakse finantsmääruse rakenduseeskirjade (määrus (EL) nr 966/2012) artiklite 124 ja 126 alusel. Avaldatav teave on mitteametlik ja see ei asenda Euroopa Liidu Teatajas avaldatavat ametlikku teadet. Selles rubriigis osutatud pakkumiskutsed avaldatakse regulaarselt ka Euroopa Liidu Teataja kaasandes (S-seerias) ning neid saab vaadata internetis andmebaasis TED, mida ajakohastatakse iga päev.

2. Lepingud maksumusega 15 000 kuni 60 000 eurot

Selles rubriigis sisalduv teave puudutab Euroopa Parlamendi hankelepinguid. Teave avaldatakse kooskõlas finantsmääruse (määrus (EL) nr 966/2012) rakenduseeskirjade artikliga 124.

Avaldatav teave puudutab hankemenetluse peamisi tingimusi ja pakkumiste esitamise tähtaega ning vastutavat teenistust, kelle poole võib pöörduda täiendava teabe saamiseks. Alljärgneva lingi kaudu avaneb Exceli dokument, kus on hankemenetlused peadirektoraatide kaupa üles loetud.