Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Tarjouskilpailut

 

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen nojalla velvollinen tekemään tavara- ja palveluhankintasopimukset julkisen tarjouskilpailun perusteella.

 
 

Tietyn kynnysarvon alittavista hankinnoista voidaan tehdä rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntö rajalliselle määrälle tarjoajia, jotka valitaan kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Tarjouskilpailut julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-sarjassa) ja niihin voi tutustua Internetissä TED-tietokannassa. Tietokanta on käytettävissä maksutta ja saatetaan ajan tasalle päivittäin.

1. Hankintasopimukset, joiden arvo on suurempi kuin 60 000 euroa

Tämän otsakkeen alla esitetyt tiedot koskevat Euroopan parlamentin julkisia hankintoja. Tiedot julkaistaan varainhoitoasetuksen (asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012) soveltamissääntöjen 124 ja 126 artiklan perusteella. Julkaistut tiedot ovat epävirallisia eivätkä korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja virallisia tietoja. Tässä kohdassa esitetyt tarjouspyynnöt julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarjassa) ja niihin voi tutustua Internetissä TED-tietokannassa. Tietokanta on käytettävissä maksutta ja saatetaan ajan tasalle päivittäin.

2. Hankintasopimukset, joiden arvo on suurempi kuin 15 000 euroa ja pienempi kuin 60 000 euroa

Tämän otsakkeen alla esitetyt tiedot koskevat Euroopan parlamentin julkisia hankintoja, joista tiedotetaan varainhoitoasetuksen (asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012) soveltamissääntöjen 124 artiklan perusteella.

Tässä yhteydessä julkaistaan keskeiset tiedot hankinnoista, myös tarjousten vastaanottamisen määräaika ja asiasta vastaava yksikkö, joka antaa lisätietoja. Alla olevan linkin kautta aukeaa Excel-tiedosto, jossa esitetään hankinnat pääosastoittain.