Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Avustukset

 
Yleistietoa myönnetyistä avustuksista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaan yksi talousarvion toteuttamisen periaatteista on avoimuus. Avoimuus toistuu koko varainhoitoasetuksessa. Säännöksillä varmistetaan talousarvion toteuttamisen asianmukainen julkisuus sekä ennen että jälkeen avustusten myöntämisen.

Avustusten julkaisemisesta säädetään varainhoitoasetuksen 189 artiklassa. Sen mukaan ehdotuspyynnöt on julkaistava etukäteen ja kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo jälkikäteen. Avustus katsotaan myönnetyksi heti, kun on tehty ensimmäinen oikeudellinen sitoumus eli allekirjoitettu ensimmäinen sopimus.

 
Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences – financial support for training in conference interpreting

The European Parliament's interpreting service can provide financial assistance in the form of grants for actions related to conference interpreter training. The aim of the grants programme is to help educate new generations of qualified conference interpreters in order to address existing shortages for some languages, to prepare for the future accession of candidate countries, and to maintain a high standard of interpreting in the European Union's official languages and the languages of its main political partners.

A call for proposals is launched once a year, usually in the first quarter of the year, detailing the conditions, grants selection criteria and timetable for the selection and award procedure.

Please check this website for updates concerning future calls for proposals.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Data protection notice

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Call for proposals for the establishment of a grant agreement for the design and implementation of the outdoor programme of the European Youth Event 2020 in Strasbourg - COMM/SUBV/2019/E

CALL FOR PROPOSALS COMM/SUBV/2019/E

The application deadline for the call for proposals is 6 June 2019, midnight (CET).

The City of Strasbourg may organise a visit of the site on Tuesday 28 May between 11:30 and 12:15. Applicants wishing to request this visit must send an e-mail to the following address: eye@europarl.europa.eu.

 
 
Tietojen julkaiseminen jälkikäteen

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti avustusten myöntämisessä noudatetaan avoimuusperiaatetta, joka edellyttää muun muassa tietojen julkaisemista jälkikäteen.

Varainhoitoasetuksen 38 ja 189 artiklassa säädetään, että ”kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo” ”unionin toimielinten verkkosivustolla viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä, jona varoista on tehty oikeudellinen sitoumus”.

Euroopan parlamentti on myös velvollinen rajoittamaan avustusten julkaisemista noudattaakseen henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä (varainhoitoasetuksen 38 artiklan 2 kohta). Sivustolla julkaistaan viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana myönnetyt avustukset. Vanhemmat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti asiasta vastaavista pääosastoista.

Lisätietoja:
  • Luettelo myönnetyistä avustuksista (2018, 2017)