Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Deontai

 
Faisnéis ghinearálta faoi dheontais a dámhadh

Leagtar amach sa Rialachán Airgeadais maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, na prionsabail i ndáil le cur chun feidhme an bhuiséid, lena n-áirítear prionsabal na trédhearcachta, a ndéantar é a dhearbhú síos tríd an Rialachán Airgeadais. Déantar foráil d’fhoilsiú cuí ex ante agus/nó ex post de chur chun feidhme an bhuiséid.

Leagtar amach rialacha maidir le foilsiú deontais in Airteagal 189 den Rialachán Airgeadais, lena ndéantar foráil d’fhoilsiú ex ante de ghlaonna ar thograí agus d’fhoilsiú ex post de dheontais arna ndámhachtain le linn bliana airgeadais. Deirtear go ndéantar deontas a dhámhachtain nuair a thugtar gnóthas dlítheanach ar dtús, i.e. nuair atá an chéad chomhaontú sínithe.

 
Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences – financial support for training in conference interpreting

The European Parliament's interpreting service can provide financial assistance in the form of grants for actions related to conference interpreter training. The aim of the grants programme is to help educate new generations of qualified conference interpreters in order to address existing shortages for some languages, to prepare for the future accession of candidate countries, and to maintain a high standard of interpreting in the European Union's official languages and the languages of its main political partners.

A call for proposals is launched once a year, usually in the first quarter of the year, detailing the conditions, grants selection criteria and timetable for the selection and award procedure.

Please check this website for updates concerning future calls for proposals.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Data protection notice

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Call for proposals for the establishment of a grant agreement for the design and implementation of the outdoor programme of the European Youth Event 2020 in Strasbourg - COMM/SUBV/2019/E

CALL FOR PROPOSALS COMM/SUBV/2019/E

The application deadline for the call for proposals is 6 June 2019, midnight (CET).

The City of Strasbourg may organise a visit of the site on Tuesday 28 May between 11:30 and 12:15. Applicants wishing to request this visit must send an e-mail to the following address: eye@europarl.europa.eu.

 
 
Foilsiú ex post

Faoin Rialachán Airgeadais maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, déantar dámhachtain deontas a rialú le prionsabal na trédhearcachta, a chiallaíonn inter alia gur gá foilsiú ex post a bheith ann.

In Airteagail 38 agus 189 den Rialachán Airgeadais maidir le deontais luaitear go ‘ndéanfar gach deontas arna dhámhachtain le linn bliana airgeadais a fhoilsiú’ ar ‘shuímh ghréasáin de chuid institiúidí an Aontais, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh an bhliain tar éis na bliana airgeadais inar gealladh na cistí go dlíthiúil.’

Tá oibleagáid ar an bParlaimint freisin - chun reachtaíocht maidir le cosaint sonraí pearsanta (Airteagal 38(2) den Rialachán Airgeadais) a chomhlíonadh - an fhaisnéis a fhoilsítear maidir le deontais a theorannú. Déanfar faisnéis maidir le deontais a dámhadh le dhá bhliain anuas a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin. Beidh figiúirí níos sine inrochtana arna iarraidh sin ag na hard-stiúrthóireachtaí cuí, agus aird chuí á tabhairt ar Rialachán (AE) 2018/1725.

Féach:
  • Liosta deontas arna ndámhachtain (in 2018, 2017)