Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Pozivi na podnošenje ponuda

 

U skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, Europski parlament obvezan je objaviti javne natječaje za nabavu usluga i dobara.

 
 

Pozivi na podnošenje ponuda čija je vrijednost ispod određene granične vrijednosti, mogu se slati u okviru ograničenog postupka ograničenom broju ponuđača odabranih na temelju javnog poziva na iskaz interesa.

Pozivi na podnošenje ponuda redovito se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i može im se pristupiti unutar internetske baze podataka TED, koja se svakodnevno ažurira.

1. Pozivi na podnošenje ponuda za ugovore čija vrijednost premašuje 60 000 eura

Informacije u ovom odjeljku tiču se javnih ugovora Europskog parlamenta te ih se objavljuje u skladu s člankom 124. Pravila za primjenu Financijske uredbe (Uredba (EU) br. 966/2012) i na temelju članka 126. Informacije valja promatrati u neformalnom svjetlu i one nisu zamjena za javnu objavu u SL. Pozivi na podnošenje ponuda navedeni u ovom odjeljku također se redovito objavljuj u seriji S Službenog lista Europske unije te im se može pristupiti unutar internetske baze podataka TED, koja se svakodnevno ažurira.

2. Ugovori čija je vrijednost veća od 15 000 EUR i manja od 60 000 EUR

Informacije sadržane u ovom odjeljku odnose se na ugovore o javnoj nabavi Europskog parlamenta u skladu s člankom 124. Provedbenih pravila Financijske uredbe (Uredba (EU) 966/2012).

Ove informacije odnose se na ključne elemente postupka nabave, uključujući rok za podnošenje prijave i nadležan odjel kojemu se možete obratiti za bilo kakve potrebne informacije. Preko poveznice u nastavku možete pristupiti datoteci Excel u kojoj se nalazi popis ugovora prema glavnim upravama.