Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Kvietimai dalyvauti konkurse

 

Pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą Europos Parlamentas privalo viešai paskelbti kvietimą dalyvauti konkurse, kai ketina įsigyti prekių ar paslaugų.

 
 

Jei neviršijama tam tikra vertė, kvietimai dalyvauti konkurse taikant ribotą procedūrą gali būti siunčiami ribotam po kvietimo pareikšti susidomėjimą atrinktų konkurso dalyvių skaičiui.

Kvietimai dalyvauti konkurse nuolat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (S serija). Juos galima rasti interneto TED duomenų bazėje, kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

1. Kvietimai dalyvauti konkurse vykdant pirkimus, kurių vertė didesnė negu 60 000 EUR

Čia skelbiama informacija susijusi su Europos Parlamento viešaisiais pirkimais. Informacija skelbiama pagal Finansinio reglamento taikymo taisyklių (Reglamentas (ES) 966/2012) 124 straipsnį ir remiantis 126 straipsniu. Pagal pastarąjį straipsnį skelbiama informacija yra neoficiali ir nepakeičia oficialaus paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Šiame skyriuje pateikiami kvietimai dalyvauti konkurse nuolat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (S serija). Juos galima rasti interneto TED duomenų bazėje, kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

2. Pirkimai, kurių vertė didesnė negu 15 000 EUR ir mažesnė negu 60 000 EUR

Čia skelbiama informacija susijusi su Europos Parlamento viešaisiais pirkimais, paskelbtais pagal Finansinio reglamento (Reglamentas (ES) 966/2012) taikymo taisyklių 124 straipsnį.

Ši informacija apima svarbiausius viešųjų pirkimų procedūros elementus, įskaitant pasiūlymų pateikimo terminą ir atsakingą tarnybą, į kurią reikėtų kreiptis informacijos. Pateikiama nuoroda į Excel rinkmeną, kurioje nurodyti pagal generalinius direktoratus suskirstyti viešieji pirkimai.

Daugiau informacijos pateikiama: