Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Uzaicinājumi uz konkursu

 

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, Eiropas Parlamenta pienākums ir publiski izziņot uzaicinājumus uz konkursiem saistībā ar preču iegādi vai pakalpojumiem.

 
 

Ja pasūtījumu vērtība nepārsniedz noteiktu robežu, konkursu var izsludināt ierobežotam pretendentu lokam, kurus izraugās pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, izmantojot slēgto procedūru.

Informāciju par uzaicinājumiem uz konkursu regulāri publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (S sērija), un ar to var tiešsaistē iepazīties TED datubāzē, kuru katru dienu atjaunina.

1. Uzaicinājumi uz konkursu saistībā ar iepirkuma līgumiem, kuru vērtība pārsniedz EUR 60 000

Informācija, kas ietverta šajā sadaļā, attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskā iepirkuma līgumiem. Šo informāciju publicē saskaņā ar Finanšu regulas (Regula (ES) Nr. 966/2012) piemērošanas noteikumu 124. pantu, kā arī pamatojoties uz 126. pantu. Šāda publikācija ir uzskatāma par neoficiālu, un tā neaizstāj oficiālo publikāciju „Oficiālajā Vēstnesī”. Uzaicinājumus uz konkursu, kas iekļauti šajā sadaļā, regulāri publicē arī „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (S sērija), un ar tiem var tiešsaistē iepazīties TED datubāzē, kuru katru dienu atjaunina.

2. Līgumi, kuru vērtība ir lielāka par EUR 15 000 un mazāka par EUR 60 000

Informācija, kas ietverta šajā sadaļā, attiecas uz Eiropas Parlamenta publiskā iepirkuma līgumiem un ir publicēta saskaņā ar Finanšu regulas (Regula (ES) Nr. 966/2012) piemērošanas noteikumu 124. pantu.

Publicētajā informācijā ir norādīti publiskā iepirkuma būtiskie elementi, tostarp piedāvājumu iesniegšanas termiņš un atbildīgais dienests, kurā var saņemt visu vajadzīgo informāciju. Norādītā saite dod iespēju piekļūt Excel tabulai, kurā apkopoti katrā ģenerāldirektorātā sagatavotie publiskā iepirkuma līgumi.