Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

Sejħiet għall-offerti

 

Bi qbil mar-Regolament Finanzjarju li japplika għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew huwa marbut li jniedi sejħiet pubbliċi għall-offerti għall-akkwist ta' prodotti u servizzi.

 
 

Fil-każ ta' kuntratti li ma jaqbżux ċerti limiti ta’ valur, jistgħu jsiru sejħiet għall-offerti skont proċedura ristretta fost għadd limitat ta' offerenti magħżula wara sejħa għall-espressjonijiet ta' interess.

Is-sejħiet għall-offerti jiġu ppubblikati regolarment fis-Serje S ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jistgħu jiġu kkonsultati online fid-database TED, li hija aġġornata kuljum fuq l-internet.

1. Sejħiet għall-offerti għal kuntratti b’valur ta’ aktar minn EUR 60 000

L-informazzjoni taħt din ir-rubrika tirrigwarda kuntratti tal-akkwist pubbliku tal-Parlament Ewropew. Din il-pubblikazzjoni ssir abbażi tal-Artikolu 124 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju (ir-Regolament (UE) 966/2012), kif ukoll abbażi tal-Artikolu 126. Il-pubblikazzjonijiet li jsiru skont dan l-aħħar artikolu għandhom jitqiesu bħala informali u ma jiħdux post il-pubblikazzjoni uffiċjali f’Il-Ġurnal Uffiċjali. Is-sejħiet għall-offerti koperti f’din it-taqsima jiġu ppubblikati regolarment fis-Serje S ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jistgħu jiġu kkonsultati online fid-database TED, li hija aġġornata kuljum fuq l-internet.

2. Appalti li l-valur tagħhom huwa ogħla minn EUR 15 000 u anqas minn EUR 60 000

L-informazzjoni f'din l-intestatura tikkonċerna l-appalti pubbliċi tal-Parlament Ewropew taħt l-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju (Regolament (UE) 966/2012).

Din il-pubblikazzjoni tippermetti li jiġu identifikati l-elementi essenzjali tal-appalti inkluż it-terminu ta’ aċċettazzjoni tal-offerti kif ukoll id-dipartiment responsabbli li lilu trid tiġi indirizzata kull talba għal informazzjoni. Il-link ta' hawn taħt jagħti aċċess għal fajl Excel li fih l-appalti skont id-Direttorat Ġenerali.