Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Achiziții publice

 

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene [Regulamentul (UE) nr. 966/2012, astfel cum a fost modificat de Regulamentul 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015], și cu normele sale de aplicare, Parlamentul European este obligat să lanseze proceduri de atribuire a contractelor pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări.

 
 

Printre diversele principii care reglementează procedurile legate de achizițiile publice, principiul transparenței impune o publicitate ex ante adecvată în momentul lansării acestor proceduri, după cum urmează :

1. Achiziții publice cu publicarea unui anunț de participare

Informațiile cuprinse la această rubrică se referă la achizițiile publice ale Parlamentului European publicate în conformitate cu articolele 123 și 124 din normele de aplicare a Regulamentului financiar, precum și în temeiul articolului 126 din normele de aplicare, pentru care a fost publicat un anunț în JO. Publicările pe acest site au caracter informal și nu înlocuiesc publicarea oficială în JO. Procedurile de ofertare preluate în această secțiune fac obiectul unui anunț de participare publicat în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED, care este actualizată zilnic pe internet.

Sub pragurile prevăzute de directivă, procedurile de ofertare pot fi adresate unui număr limitat de ofertanți selectați în urma unei cereri de exprimare a interesului. Prezenta rubrică include și cererile de exprimare a interesului.

Documentele aferente achizițiilor sunt disponibile, de asemenea, pentru fiecare procedură de ofertare de pe listă.

2. Achiziții publice a căror valoare depășește 15 000 EUR și este inferioară pragurilor prevăzute de Directiva 2014/24/UE, lansate în cadrul unei proceduri negociate

Informațiile de la această rubrică vizează achizițiile publice ale Parlamentului European publicate în conformitate cu articolul 124 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar.

Publicarea permite identificarea elementelor esențiale ale achizițiilor lansate în cadrul unei proceduri negociate, inclusiv termenul de depunere a ofertelor și serviciul responsabil de la care pot fi obținute informații suplimentare. Link-ul de mai jos vă oferă acces la un fișier Excel care cuprinde contractele de achiziții publice în funcție de direcțiile generale din cadrul Parlamentului European.

Cu titlu informativ, la 1.1.2018, pragurile prevăzute de Directiva 2014/24/UE sunt stabilite după cum urmează :

  • 144 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii
  • 5 548 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de lucrări.

Pentru mai multe informații, consultați :