Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Proceduri de ofertare

 

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, Parlamentul European are obligația de a organiza proceduri de ofertare pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

 
 

Sub un anumit prag, invitațiile de participare la procedurile de ofertare pot fi adresate, în cadrul unei proceduri restrânse, unui număr limitat de ofertanți selecționați în urma unei cereri de exprimare a interesului.

Procedurile de ofertare sunt publicate regulat în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED, care este actualizată zilnic pe internet.

1. Proceduri de ofertare pentru contracte cu valoarea de peste 60 000 EUR

Informațiile de la această rubrică vizează achizițiile publice realizate de Parlamentul European. Publicarea se efectuează în conformitate cu articolul 124 și articolul 126 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar [Regulamentul (UE) nr. 966/2012]. Publicările prevăzute la articolul 126 au caracter informal și nu înlocuiesc publicarea oficială în JO. Procedurile de ofertare preluate în această secțiune sunt publicate regulat și în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED, care este actualizată zilnic pe internet.

2. Contracte de achiziții publice a căror valoare este mai mare de 15 000 EUR și mai mică de 60 000 EUR

Informațiile de la această rubrică se referă la achizițiile publice realizate de Parlamentul European conform articolului 124 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar [Regulamentul (UE) nr. 966/2012].

Această publicație permite identificarea elementelor esențiale ale achizițiilor publice, inclusiv termenul de primire a ofertelor, precum și serviciul responsabil de furnizarea tuturor informațiilor necesare. Linkul de mai jos oferă acces la un fișier Excel care cuprinde achizițiile efectuate în fiecare direcție generală.

Consultați: