Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Výzvy na predkladanie ponúk

 

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, je Európsky parlament povinný pri obstarávaní tovaru a služieb oznamovať verejné výzvy na predkladanie ponúk.

 
 

Do určitej prahovej hodnoty môžu byť vydané výzvy na predkladanie ponúk v rámci užšieho konania pre obmedzený počet uchádzačov vybraných na základe výzvy na vyjadrenie záujmu.

Výzvy na predkladanie ponúk sa pravidelne uverejňujú v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a sú dostupné online v databáze TED, ktorá je denne aktualizovaná.

1. Výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s hodnotou vyššou než 60 000 EUR

Informácie obsiahnuté v tejto rubrike sa týkajú verejných zákaziek Európskeho parlamentu. Zverejňovanie výziev sa uskutočňuje v súlade s článkom 124 vykonávacích predpisov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách (nariadeniu (EÚ) č. 966/2012), ako aj na základe článku 126. Zverejnenie na základe článku 126 treba považovať za neformálne zverejnenie, ktoré nenahrádza oficiálne zverejnenie v Úradnom vestníku. Výzvy na predkladanie ponúk uvádzané v tomto oddiele sa pravidelne uverejňujú aj v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a sú dostupné online v databáze TED, ktorá je denne aktualizovaná.

2. Zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než 60 000 EUR

Informácie obsiahnuté v tejto rubrike sa týkajú verejných zákaziek Európskeho parlamentu oznamovaných podľa článku 124 vykonávacích predpisov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách (nariadenie (EÚ) č. 966/2012).

Toto zverejnenie umožňuje určiť hlavné prvky zákaziek vrátane lehoty na prijímanie ponúk a príslušné útvary, na ktoré je potrebné sa obracať so žiadosťami o informácie. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz otvoríte súbor vo formáte Excel, ktorý obsahuje zákazky jednotlivých generálnych riaditeľstiev.

Viac informácií nájdete tu: