Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Anbudsinfordringar

 

Europaparlamentet är enligt budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget skyldigt att offentliggöra en inbjudan att lämna anbud vid upphandling av varor och tjänster.

 
 

Under vissa tröskelvärden kan upphandling ske genom slutna förfaranden i en begränsad krets av anbudsgivare som har utsetts efter en tidigare inbjudan att lämna in intresseanmälan.

Anbudsinfordringarna offentliggörs regelbundet i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) och finns även tillgängliga på internet i databasen TED. Databasen uppdateras dagligen.

1. Anbudsinfordringar för avtal vars värde överstiger 60 000 euro

Informationen under denna rubrik gäller Europaparlamentets offentliga upphandlingar och offentliggörs i enlighet med artikel 124 i genomförandebestämmelserna för den allmänna budgetförordningen (förordning (EU) nr 966/2012), och på grundval av artikel 126. Denna information ska betraktas som informell och ersätter inte offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning. Anbudsinfordringarna i detta avsnitt offentliggörs också regelbundet i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) och finns även tillgängliga på internet i databasen TED. Databasen uppdateras dagligen.

2. Anbudsinfordringar för avtal vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än 60 000 euro

Informationen under denna rubrik gäller Europaparlamentets offentliga upphandlingar som offentliggörs i enlighet med artikel 124 i genomförandebestämmelserna för den allmänna budgetförordningen (förordning (EU) nr 966/2012).

Denna information gör det möjligt att identifiera de viktigaste delarna av upphandlingsförfarandet, inbegripet tidsfristen för mottagande av anbud och den ansvariga enhet som ska kontaktas för ytterligare upplysningar. Länken nedan är till en Excel-fil med en förteckning över varje generaldirektorats anbudsinfordringar.