[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Kolačići (cookies) na internetskoj stranici EU-a

Uz pomoć kolačića na najbolji ćete način iskusiti sve što naša stranica nudi. Ako nastavite bez promjene postavki, koristit ćete kolačiće; postavke vezane uz kolačiće možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Nastaviti
 
 
 

Građani će biti ključni u Konferenciji o budućnosti Europe

 .
15-01-2020

Na tematskim sastancima sudjelovat će građani iz raznih dijelova Europe. Reforme EU-a kreirat će se transparentnim, uključivim i uravnoteženim raspravama „odozdo prema gore“, a dozvolit će se i preispitivanje Ugovora iz Lisabona te uspostava trajnog mehanizma za građansko sudjelovanje.

 .
 Reforma EU-a ovisit će o sastancima s građanima i mladima
Reforma EU-a ovisit će o sastancima s građanima i mladima
 .

Na sastancima mladih i građana trebale bi se utvrditi smjernice za nove reforme EU-a, navodi se u rezoluciji usvojenoj u srijedu.

Nakon rasprave s potpredsjednicom Komisije za demokraciju i demografiju, Dubravkom Šuicom, te Nikolinom Brnjac, predstavnicom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, Parlament je rezoluciju o viziji o nadolazećoj Konferenciji o budućnosti Europe usvojio s 494 glasa za, 147 protiv te 49 suzdržanih.

Građani u središtu rasprave

Zastupnici u Europskom parlamentu žele da građani budu u središtu rasprava o rješavanju unutarnjih i vanjskih izazova koji nisu bili predviđeni u vrijeme potpisivanja Ugovora iz Lisabona. Ljudi različitog podrijetla, predstavnici civilnog društva i dionici na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini moraju biti uključeni u transparentne, uključive i uravnotežene rasprave „odozdo prema gore“ kako bi se utvrdili prioriteti EU-a usklađeni s problemima građana.

Parlament predlaže osnivanje nekoliko tematskih Građanskih foruma te najmanja dva Foruma mladih, a svaki od njih sastojao bi se od 200-300 građana s najmanje tri predstavnika iz svake države članice. Predstavnici građana raspravljat će o zaključcima foruma sa zastupnicima EP-a, predstavnicima nacionalnih parlamenata, ministrima u Vijeću, potpredsjednicima Europske komisije te predstavnicima drugih europskih institucija, tijela i socijalnim partnerima na posebnoj plenarnoj sjednici o Konferenciji.

Institucionalna obveza

Uz visoku podršku triju predsjednika glavnih Europskih institucija, Parlament je pozvao Vijeće i Komisiju da se obvežu na provođenje promjena ugovora. U usvojenom tekstu također se naglašava potreba razmatranja uvođenja stalnog mehanizma za građansku participaciju.

Predsjednik Parlamenta David Sassoli izjavio je na početku rasprave: "Moramo preispitati sve mehanizme demokratskog upravljanja nakon europskih izbora. To treba učiniti u suradnji s nacionalnim institucijama i uz sudjelovanje građana Europe. Započinjemo novo razdoblje reformi."

Idući koraci

Europski parlament prva je od tri glavne institucije EU-a koja je usvojila stajalište o organizaciji i opsegu nadolazeće Konferencije. Pregovori s Komisijom i Vijećem EU-a trebali bi biti okončani uoči početka Konferencije koja će započeti na Dan Europe 9. svibnja 2020. te će trajati do ljeta 2022.

Više informacija

Stajalište Parlamenta odražava najnovije rezultate istraživanja javnog mišljenja. Prema rezultatima Parlametra iz rujna 2019., europski građani i dalje podupiru davanje važnije uloge Parlamenta, a podaci iz Standardnog Eurobarometra Komisije (studeni 2019., tablica 102) pokazuju da 83% ispitanika želi da se "glas građana EU-a više uzima u obzir pri donošenju odluka o budućnosti Europe".

 

Poveznice

Opening statements by Nikolina Brnjac on behalf of the Croatian Presidency and by Dubravka Šuica, Vice-President of the EC for Democracy and Demography

Statement by EP President David Sassoli, followed by MEPs’ debate (1st part)

MEPs’ debate (2nd part)

MEPs’ debate (3rd part)

Closing statements by Dubravka Šuica and Nikolina Brnjac

Usvojeni tekst (15.1.2020.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Videozapis rasprave (15.1.2020.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Datoteka postupka

https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2990(RSP)&l=en

Priprema za Konferenciju o budućnost Europe (3.12.2019.)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29644202

Besplatne fotografije, video i audio materijali o ovoj temi

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/future-of-europe_14502_pk