[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

OBJAVA ZA MEDIJE Varaždin: Što Europa čini za mene?

 .
14-12-2018
 .

Šest mjeseci uoči europskih izbora u Hrvatskoj, u sklopu informativne turneje po Hrvatskoj, Ured Europskog parlamenta organizirao je službeno predstavljanje kampanje ovajputglasam.eu u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Na predstavljanju su o važnosti i dobrobiti članstva u Europskoj uniji govorili: posebna savjetnica župana Varaždinske županije Natalija Martinčević, gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina Sandra Malenica, , voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Violeta Simeonova Staničić i koordinator kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih Nino Preložnjak.

 .
 .

Posebna savjetnica župana Natalija Martinčević u svom je obraćanju istaknula kako politika u velikoj mjeri kreira naše živote i odlučuje o svemu onome što je važno za kvalitetu naših života. "O tome se odlučuje u općinskim i gradskim vijećima, Županijskim skupštinama, Saboru, pa tako i u EU parlamentu. Nažalost na tim mjestima mladih ili nema ili nema dovoljno, isto tako nažalost ni ne glasaju da bi mogli imati svoje predstavnike u tim tijelima. Nadam se ćemo ih motivirati da izađu na izbore i potaknuti da se više uključe u javne politike. Varaždinska županija jedan je od najboljih primjera što nam Europska unija nosi. Mi smo s 710 milijuna kuna i 122 odobrenih europskih projekata daleko najuspješnija županija u Hrvatskoj. Od ukupno 122 projekta mnogo je projekata koji utječu direktno na mlade, obrazovanje, obnovu 22 škole diljem Županije, besplatnu prehranu za 30% osnovnoškolaca iz Europskog socijalnog fonda, centri izvrsnosti, centri kompetitivnosti te mnogi drugi . Vjerujem da će to potaknuti i mlade, ali i sve građane da izađu na izbore za EU parlament.", dodala je posebna savjetnica župana Martinčević.

Gradonačelnik Ivan Čehok istaknuo je kako je građanska participacija, a prije svega participacija mladih, u procesima donošenja odluka ključ, ali i neotuđivo pravo u demokracijama. "Iako nam se često čini da svojim glasom ne možemo utjecati na stvari i procese oko sebe, riječ je o varci, s obzirom na to da svaki od naših glasova stvari značajno može mijenjati od razine mjesnih odbora, pa do Europskog parlamenta – glas svugdje jednako vrijedi i ima jednaku političku težinu, čime neposredno utječemo na svoju budućnost. Važni su i drugi oblici participacije građana, a prije svega mladih i to baš na lokalnoj razini i u svojoj sredini, stoga vjerujem kako će kampanja ovajputglasam.eu utjecati na podizanje svijesti o važnosti opće participacije građana na svim izborima i u što više društvenih procesa."

Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica istaknula je kako Grad Varaždin svojim pristupom prema mladima i pitanjima od važnosti i interesa za mlade pristupa vrlo temeljito i s dugoročnom vizijom. "Nakon kandidature za Europsku prijestolnicu kulture u Varaždinu se pojavila nova aktivna struja mladih, koja je pokrenula inicijativu za kandidaturom za Europsku prijestolnicu mladih 2021. Godine. Grad Varaždin podržao je tu inicijativu i uključio se, jer cijela inicijativa imat će dugoročan utjecaj na razvoj javnih politika za mlade, infrstrukture namijenjene mladim i posljedično bolji položaj mladih u Varaždinu. Grad će nastaviti zajedno s mladima raditi na pitanjima od važnosti za mlade, a vjerujem da će njihova veća uključenost i svijest o važnosti sudjelovanja u političkim procesima rezultirati i većom izlaznosti na nadolazećim izborima za Europski parlament."

 .
 .
 .

Voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu Violeta Simeonova Staničić zahvalila se Savjetu mladih Varaždinske županije i inicijativi za Europsku prijestolnicu mladih na pozivu u Varaždin, s ciljem da se mladi iz grada i županije dodatno informiraju o važnosti izlaska na europske izbore. „Tek 25% građana odlučilo je iskoristiti svoje biračko pravo na posljednim europskim izborima, a izlaznost je bila posebno loša među mladima, kojih je izašlo svega 13%“. Dodala je kako je cilj kampanje ovajputglasam.eu informirati i uključiti što veći broj građana, a prije svega mladih, kako bi se na razini cjelokupne javnosti osvijestila važnost izbornih procesa, sudjelovanja građana u donošenju odluka, ali i utjecaja na budućnost Europe, država članica i sredina u kojima živimo.

Koordinator kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih Nino Preložnjak istaknuo je kako kandidatura za Europsku prijestolnicu mladih nije svrha sama po sebi, pa tako ni u slučaju Varaždina. "Ona služi jačanju vidljivosti javnih politika za mlade, promjeni neodrživih politika za mlade, kao i jačanju vidljivosti cijelog sektora mladih. Naši partneri Europski forum mladih kao pokretač inicijative, Savjet za mlade Vijeća Europe i Mreža mladih Hrvatske svojom ekspertizom u politikama i programima za mlade mogu mnogo doprinijeti održivom razvoju mladih na lokalnoj razini, i to je jedan od ciljeva naše inicijative. Bitno je spomenuti da cijeli proces mora dolaziti od mladih ljudi i njihovih prava i potreba, odnosno kao inicijativa želimo pokazati da njegujemo pristup odozdo prema gore, što je jedini način za veću participaciju mladih ljudi. Pozivam mlade da se uključe u društvene i političke procese, jer našom inicijativom smo pokazali da je to ispravan način za mijenjanje stvari na bolje, što vrijedi i za nadolazeće europske izbore – moramo sudjelovati u kreiranju naše sadašnjosti i budućnosti" dodao je Nino Preložnjak.

Europski parlament pokrenuo je internetsku stranicu ovajputglasam.eu kao središte svoje nestranačke institucionalne kampanje uoči predstojećih europskih izbora. Time je građanima EU-a ponudio alat kojim svoju okolinu mogu potaknuti na izlazak na birališta u svibnju 2019. godine. Kampanji se već pridružilo više od 110.000 ljudi u europskim članicama te više od 2.500 u Hrvatskoj. Europski parlament također je pokrenuo novi višejezični portal Što Europa čini za mene koji sadrži brojne lako pregledne dokumente s primjerima pozitivnog učinka EU-a na živote građana. Dokumenti su organizirani u tri kategorije. „U mojoj regiji“ korisnicima pokazuje na koji je način EU aktivna na lokalnoj razini. „U mojem životu“ govori o aktivnostima i temama koje su važne građanima i društvenim skupinama. Rubrika „Pod povećalom“ nudi podrobnija objašnjenja EU politika.

 .