[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Kolačići (cookies) na internetskoj stranici EU-a

Uz pomoć kolačića na najbolji ćete način iskusiti sve što naša stranica nudi. Ako nastavite bez promjene postavki, koristit ćete kolačiće; postavke vezane uz kolačiće možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Nastaviti
 
 
 

Parlament odobrio sporazume o slobodnoj trgovini i zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama

 .
12-02-2020

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama postupno će se ukinuti gotovo sve carine, a uključuje obvezujuća pravila o zaštiti klime, radnim i ljudskim pravima.

 .
Sporazumom o slobodnoj trgovini postupno će se ukinuti gotovo sve carine
Sporazumom o slobodnoj trgovini postupno će se ukinuti gotovo sve carine
 .

Trgovinski sporazum EU-a i Vijetnama, „najmoderniji i najambiciozniji sporazum ikad sklopljen sa zemljom u razvoju”, dobio je potporu Parlamenta u srijedu.

Zastupnici Europskog parlamenta odobrili su sporazum o slobodnoj trgovini s 401 glasom za, 192 protiv i 40 suzdržanih. „Najmoderniji, najobuhvatniji i najambiciozniji sporazum koji su dosad sklopili EU i neka zemlja u razvoju” doprinijet će postavljanju visokih standarda u regiji i mogao bi dovesti do budućeg međuregionalnog sporazuma o trgovini i ulaganjima, navodi se u popratnoj rezoluciji Parlamenta usvojenoj s 416 glasova za, 187 protiv i 44 suzdržana. Ovaj sporazum je „snažan signal u korist slobodne, poštene i recipročne trgovine, u vrijeme sve većih protekcionističkih tendencija i ozbiljnih izazova za multilateralnu trgovinu utemeljenu na pravilima”, naglasili su zastupnici.

Ukidaju se gotovo sve carine

Sporazumom će se tijekom sljedećih deset godina ukinuti gotovo sve carine između dviju strana, među ostalim na glavne europske izvozne proizvode u Vijetnamu: strojeve, automobile i kemikalije. On obuhvaća i usluge poput bankarstva, pomorskog prijevoza i poštanskih usluga, kojima će poduzeća iz EU-a dobiti bolji pristup. Poduzeća će se moći natjecati i na javnim natječajima koje organiziraju vijetnamska vlada i više gradova, uključujući Hanoi. Sporazumom se štiti i 169 simboličnih europskih proizvoda.

Osim toga, sporazum je instrument za zaštitu okoliša i održavanje društvenog napretka u Vijetnamu, uključujući radnička prava. Njime se Vijetnam obvezuje na primjenu Pariškog sporazuma. Vijetnam se obvezao ratificirati dva zakona na zahtjev Parlamenta, prvi, u 2020., o ukidanju prisilnog rada, a drugi, do 2023. o slobodi udruživanja.

Trgovinski sporazum može se obustaviti ako dođe do kršenja ljudskih prava.

Provjerite pojedinosti trgovinskog sporazuma.

Rješavanje sporova između poduzeća i države

S 407 glasova za, 188 protiv i 53 suzdržana , Parlament je u odvojenom glasanju podržao sporazum o zaštiti ulaganja kojim se osigurava sustav sudova s neovisnim sucima koji će rješavati sporove. Rezolucija o tome izglasana je s 406 glasova za, 184 protiv i 58 suzdržanih.

Izjava

Izvjestitelj Geert Bourgeois (ECR, BE) izjavio je: „Ovi netom usvojeni najsuvremeniji ugovori jedinstvena su prilika u nastojanjima EU-a da postane geopolitički čimbenik koji brani multilateralnu trgovinu, odbija protekcionizam, a njeguje standarde za rad, okoliš i ljudska prava diljem svijeta. Sporazumom će se potaknuti boljitak, otvoriti nova i bolje plaćena radna mjesta, smanjiti troškovi za velika i mala poduzeća te im osigurati bolji pristup međusobnim tržištima.“

Govor pogledajte ovdje.

Predsjednik odbora Bernd Lange (S&D, DE) nakon glasanja je izjavio: „Povijest je pokazala da izolacija ne vodi zemlju u promjene. Zbog toga je Parlament glasao u korist ovog trgovinskog sporazuma s Vijetnamom. Njime jačamo ulogu EU-a u Vijetnamu i u regiji, osiguravamo da naša riječ ima veću težinu nego prije. To je izuzetno važno u pitanjima u kojima se ne slažemo, poput uloge slobode medija ili političkih sloboda. Također dajemo prostor jačem djelovanju civilnog društva. Naš je zadatak sada osigurati da se sporazum provede u praksi.“

Govor Bernda Langea možete pogledati ovdje.

Sljedeći koraci

Nakon što Vijeće formalno sklopi trgovinski sporazum, a stranke jedna drugu obavijeste da su njihovi postupci zaključeni, on može stupiti na snagu. Kako bi sporazum o zaštiti ulaganja stupio na snagu, parlamenti država članica EU-a prvo ga trebaju ratificirati.

Kontekst

Vijetnam je, nakon Singapura, drugi najveći trgovinski partner EU-a u Udruženju država jugoistočne Azije (ASEAN). Trgovina robom vrijedna je 47.6 milijardi eura godišnje a trgovina uslugama 3.6 milijardi eura. Izvoz iz EU-a u tu zemlju povećava se za 5 – 7 % godišnje, no trgovinski deficit EU-a s Vijetnamom 2018. iznosio je 27 milijardi eura.

EU iz Vijetnama najviše uvozi telekomunikacijsku opremu, odjeću i prehrambene proizvode. EU u Vijetnam uglavnom izvozi robu kao što su strojevi i prijevozna oprema, kemikalije i poljoprivredni proizvodi.

 

Poveznice

Usvojeni tekst (12.2.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Videozapis rasprave (11.02.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200211-0900-PLENARY

Videozapis konferencije za medije (12.2.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/

Rezultati poimeničnih glasanja (12.2.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes

Izvjestitelj Geert Bourgeois (ECR, BE)

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197467/GEERT_BOURGEOIS/home

Datoteka postupka – suglasnost za trgovinski sporazum

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en

Datoteka postupka – suglasnost za sporazum o zaštiti ulaganja

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en

EP Research: EU-Vietnam trade and investment protection agreements (14.11.2019.) en

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270

EP Research: Trade and investment agreements with Vietnam (February 2020) en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf

Trgovinski sporazum između EU-a i Vijetnama: Koje su koristi? Intervju s izvjestiteljem

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20200131STO71518/trgovinski-sporazum-eu-a-i-vijetnama-koje-su-koristi