skip to content

Cookies στον δικτυακό τόπο της ΕΕ

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων αλλά μόνο για στατιστικούς λόγους, μέσω του Google Analytics.
Συνεχίστε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και θα λαμβάνετε cookies, ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή.

Συνέχεια
 
 
 
30/11/2018

Ατζέντα EK 3 - 9 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάσεις επιτροπών και πολιτικών ομάδων, Βρυξέλλες

Νέα της Συνόδου
Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο

Φυτοφάρμακα / ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή που συστάθηκε για να διερευνήσει πόσο ανεξάρτητη και διαφανής είναι η διαδικασία έγκρισης της ΕΕ θα υιοθέτηση την τελική έκθεσή της. Στο κείμενο συνάγονται τα αρχικά συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία και διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν. (Πέμπτη)

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο νομοθετικές προτάσεις για τον περαιτέρω περιορισμό του χώρου στον οποίο λειτουργούν οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ο πρώτος στόχος είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τις αρχές επιβολής του νόμου που διερευνούν σοβαρά εγκλήματα. Ο δεύτερος θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για αποκτήσει δελτίου ταυτότητας και θα υποβοηθήσει τον περιορισμό της χρήσης δόλιων εγγράφων, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και εγκληματίες, για να εισέλθουν στην ΕΕ από τρίτες χώρες. (Δευτέρα)

Κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα ψηφίσει την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις για σύντομες διαμονές (μέγιστη διάρκεια 90 ημερών σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών) για να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, τις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωμένα τέλη θεώρησης και αντικίνητρα για χώρες που δεν συνεργάζονται για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών. (Δευτέρα)

Περιφερειακή ανάπτυξη και εδαφική συνεργασία. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες που διέπουν τα προγράμματα Interreg για την αύξηση της κοινωνικής και τοπικής ανάπτυξης με προϋπολογισμό € 8,43 δισ., θα ψηφιστούν στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν υποστήριξη για κοινή δράση μεταξύ εθνικών και τοπικών φορέων από διάφορα κράτη μέλη και γειτονικές χώρες και δράση για τη βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας και της μετανάστευσης. (Δευτέρα)

Διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορίου (π.χ. Amazon και eBay) και ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google) θα πρέπει, βάσει της νομοθετικής πρότασης που βρίσκεται προς ψήφιση στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, να εφαρμόσουν μια δέσμη μέτρων, που θα διασφαλίζει ότι θα καθιερώσουν διαφανείς και δίκαιες συμβάσεις με τις διαδικτυακές επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, επιχειρήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων , καταστήματα εφαρμογών). (Πέμπτη)

Προπαρασκευαστικές εργασίες στην ολομέλεια. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για τη σύνοδο ολομέλειας από 10-13 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, όπου θα ψηφίσουν για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας, την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες, την μεγαλύτερη διαφάνεια, την καλύτερη πρόληψη των κινδύνων στην τροφική αλυσίδα, και τις τελικές συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία. Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και θα συζητήσουν τις προτεραιότητές τους για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Το ημερολόγιο του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι θα πραγματοποιήσει ομιλία στην 4η Διάσκεψη της ΕΕ για τη Αεροναυτική, την Τετάρτη.

Πρόγραμμα ανά Ημέρα

 

 .

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ                                           
τηλ:  (+357) 22 870500
τηλ:  (+33-3) 881 64217 (Στρασβούργο)
e-mail : alexandra.attalides@ep.europa.eu

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.cy/  
Facebook: https://www.facebook.com/ep.cyprus
Twitter: https://twitter.com/EP_CYPRUS