Συνεδριάσεις

Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2012 (στο Στρασβούργο):

Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 (στο Στρασβούργο):

Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2010 (στο Στρασβούργο):

Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2009 (στο Στρασβούργο):

Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008 (Στο Στρασβούργο):