skip to content
 
 
 

Novinky a události

 .
Po prázdninové odmlce opět začíná soutěž Euroscola. Soutěže se mohou zúčastnit studenti druhých a třetích ročníků středních škol v České republice. Tentokrát bude soutěž netradiční. Studenti budou mapovat "bílá místa" na mapách. Usnadní tím práci humanitárním pracovníkům. Jediná věc, kterou budou v soutěži potřebovat, je chytrý telefon a pár minut času.
Konference na vysoké úrovnio čisté energii se bude konat 7. listopadu 2017 od 8:30 do 18:30 v Evropském parlamentu v Bruselu. Tématem konference je financování transformace energetiky pro pracovní místa, růst a investice. Internetový přenos a tlumočení zajištěny.
Doprava je základem naší ekonomiky. Závislost dopravy na spalování ropy však současně vytváří problém v obrovském množství vypouštěných emisí a částic prachu, která nás dusí. To jsou důvody, proč se stále více začíná diskutovat o náhradě spalovacích motorů. Jednou z možností je postupný přechod na elektrický pohon automobilů. Představujeme vám aktuální světové trendy v šetrné dopravě.
Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získali letos za Českou republiku humanitární organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života. Cenu při slavnostním setkání v Evropském domě 18. září převzali generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka a ředitelka Stromu života Marie Ryšková.
V pátek 6. října pořádají Informační kanceláře České republiky a Německa přeshraniční Česko-německé diskusní fórum v Mariánksých Lázních, které se bude věnovat tématu života blízko hranic. Fóra se zúčastní  europoslanci Albert Dess (EPP, DE) a Pavel Poc (S&D, CZ).
 .