skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Evropské volby 2019

 .
22/02/2019
 .
 .

24. a 25. května 2019 budou mít občané ČR možnost jít volit své zástupce do Evropského parlamentu. V dějinách Evropského parlamentu to bude již po deváté, v České republice se půjde volit po čtvrté.

 .
 .

Do voleb zbývá ještě spousta času. Již nyní byl ale spuštěn speciální web věnující se pouze tématu evropských voleb. Vše o aktuálních volbách do Evropského parlamentu naleznete na www.evropskevolby.eu .

 .

Jak mohou občané jiných členských států EU volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

I cizinci ze zemí EU mohou volit v ČR

Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mají vedle občanů České republiky rovněž občané jiných členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let a nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.

Vedle těchto obecných podmínek musí občan jiného členského státu splnit ještě další podmínky, které se mírně liší podle toho, zda jde o občana vedeného v dodatku stálého seznamu voličů u obecního úřadu či nikoliv.

Co je potřeba udělat?

Občan jiného členského státu EU, který chce na území České republiky využít svého volebního práva a který není veden v dodatku stálého seznamu voličů, musí být po dobu nejméně 45 dnů (tj nejméně do 10. dubna) v České republice přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Dále musí u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu na území České republiky, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 40 dnů přede dnem konání voleb (nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin). K žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Obecní úřad pak žadatele nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Mírně odlišný postup se uplatňuje u občanů jiných členských států vedených v dodatku stálého seznamu voličů. Do tohoto dodatku může být zapsán pouze občan jiného členského státu, který je v obci na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu a o zápis do dodatku požádá. V tomto případě musí občan jiného členského státu nejpozději 40 dnů přede dnem konání voleb podat u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti musí rovněž přiložit čestné prohlášení, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Informace naleznete také na webu Ministerstva vnitra ve 23 jazycích: https://www.mvcr.cz/clanek/information-on-the-principles-and-manner-of-voting.aspx

 .
 .