skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2014

Přijďte diskutovat s odborníky!

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání.

 

25. 11. 2014 - Velká koalice pro digitální pracovní místa
16:00 - 18:00

Hrozí České republice nedostatek expertů ICT? Jakým způsobem se podílejí firmy a organizace na vytváření a obsazování digitálních pracovních míst v ČR? Jakým překážkám čelí digitální start-upy? Berou školní osnovy, odborná příprava a univerzitní programy v ČR dostatečně v potaz potřeby trhu v oblasti ICT?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 .
 • Alexander Riedl, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
 • Ondřej Neumajer, odborný konzultant strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Jan Mühlfeit, prezident Microsoft Europe
 • Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
 • Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky

Moderuje Jan Wagner, nezávislý konzultant a publicista zabývající se oblastí ICT ve vzdělávání.

Souvislosti:

Každý rok chybí v ČR až tři tisíce pracovníků se vzděláním v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Přesto se, pokud jde o podporu univerzitního vzdělávání, ICT nedostává takové pozornosti jako jiným oborům. Současně chybí kvalitní pedagogové, kteří by mohli vychovat experty již od základních a středních škol. Z chování trhu lze usuzovat, že podpora vzdělávání v oblasti ICT bude nadále vycházet především ze soukromého sektoru, tedy firem, které experty v oblasti ICT postrádají. Potenciál rostoucího počtu volných digitálních pracovních míst by mohl být lékem na snížení nezaměstnanosti v EU, zejména pak nezaměstnanosti mladých lidí. Dle odhadů Evropské komise může v EU v této oblasti chybět až 900 tisíc pracovníků. Z tohoto důvodu Komise 4. března 2013 iniciovala vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa, která spojuje aktéry v digitální oblasti s cílem hledat společné řešení pro nárůst volných pracovních míst v ICT. K této iniciativě se přidalo více než 15 společností a organizací a učinilo závazky týkající se nových pracovních míst, zařízení odborného vzdělávání, stáží, financování začínajících podniků, bezplatných internetových kurzů apod.
Cílem debaty je diskutovat o iniciativě Velká koalice pro digitální pracovní místa, jejím potenciálním vlivu na hospodářský růst České republiky, vytváření digitálního vzdělávacího programu pro mladé a podpory vzdělávání v této oblasti.

 

23. 10. 2014 - Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele
16:00 - 18:00

Jaké jsou – přímé a nepřímé – dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány? Jak mají podnikatelé dále postupovat v případě negativního dopadu sankcí na jejich podnikání? Může dopad sankcí podpořit potřebné strukturální změny (ekonomiky či firem), případně podnítit české podnikatele k hledání nových exportních příležitostí?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:
  

 • Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky
 • Vilém Semerák, ekonom, CERGE-EI
 • David Marek, ekonom, Deloitte

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 22. října 2014 emailem na prague@cebre.cz.

Souvislosti:

Dne 12. září 2014 vstoupilo v platnost třetí, a prozatím poslední zpřísnění sankčních opatření EU vůči Rusku. Omezení se dotýkají unijního kapitálového trhu, obchodu se zbraněmi, vývozu zboží a technologií dvojího užití a vývozu citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory. Vydány byly také seznamy osob se zákazem vstupu na území EU a došlo k zmrazení jejich zahraničního majetku. Sankce zasáhly finanční instituce vlastněné více než 50% ruským státem. Omezení je zacíleno na transakce a poskytování finančních prostředků nebo investičních služeb, vydávání nových dluhopisů, akcií atp., s termínem obratu delším než 30 dní. Tato opatření navazují na první vlnu sankcí ze strany EU v reakci na události na Ukrajině ze 17. března 2014. Ruská strana odpověděla protiopatřeními vztahujícími se mimo jiné na zákaz dovozu zemědělských produktů členských států, které sankce přijaly. V rámci nových sankčních opatření byly České republice a dalším zemím vyjednány výjimky, které výrazně zmírňují dopady na české firmy a podnikatele. Forma a přísnost všech uvedených sankcí se však budou s postupem času měnit.

Cílem debaty je diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti EU, a jejich dopadech na hospodářský růst České republiky a konkurenceschopnost českých firem a EU.

 

2. 10. 2014 - Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?
16:00 - 18:00

Co brání plnému transponování směrnice o energetické účinnosti do českého právního řádu? Přispěly cíle v oblasti energetické účinnosti ke zvýšení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti ČR a EU? Kde je možné v ČR hledat další energetické úspory? Jaké by měly být cíle pro rok 2030 – měla by ČR podpořit návrh na zvýšení energetické účinnosti o 30% do roku 2030?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Claudia Canevari, oddělení pro energetickou účinnost, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise (tlumočení EN-CS bude zajištěno)
 • Marcela Juračková, vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jan Rafaj, viceprezident pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Miroslav Zámečník, ekonom, konzultant a hlavní analytik týdeníku Euro (bude potvrzeno)
 • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně, Greenpeace ČR

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. října 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

5. 9. 2014 - Občané v Evropě: I Vy můžete určovat směr Evropské politiky
17:00 - 19:00

Debata s nově zvolenými poslanci EP se bude snažit zodpovědět následující otázky: Jaké jsou hlavní cíle a směřování nových poslanců Europarlamentu? Jak můžeme ovlivnit evropskou politiku, aby odpovídala potřebám občanů? Představení aktualní studie o vlivu ČR v EU běhěm prvních deseti let. Je Evropská občanská iniciativa (EOI) jedním z efektivních způsobů jak se přímo zapojit do vytváření unijních politik? Jaká je přímá zkušenost s organizací EOI?

Obsazení:

 • Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu za Hnutí ANO
 • Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09
 • Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu za Stranu svobodných občanů
 • Pavel Růžička, garant Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo”, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

Moderátor:

 • Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Svou účast potvrďte na adrese: akce@pasos.org

 

19. 6. 2014 - Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014
09:30 - 11:30

Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky? Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2015 – splnit?

Na debatu se prosím registrujte do 18. června 2014 e-mailem na prague@cebre.cz.

Návrh doporučení Evropské komise bude prezentovat Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, své komentáře dále přednesou:

 • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna

Moderuje Michala Hergetová – moderátorka zpravodajských pořadů, Redakce zpravodajství ČT.

Souvislosti:

V reakci na krizi se členské státy zavázaly k prohloubení koordinace svých hospodářských a fiskálních politik. V této souvislosti, Rada EU – na základě návrhu doporučení Evropské komise a potvrzení od Evropské rady – každoročně schvaluje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Doporučení pro letošní rok byla schválena Evropskou komisí 2. června. Komise doporučuje ČR mimo jiné udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém a zlepšit správu a financování ve zdravotnictví. V oblasti daní Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy. Česká republika by měla zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh práce. Komise rovněž doporučuje urychlit reformu regulovaných povolání, zvýšit energetickou účinnost ekonomiky a v neposlední řadě přijmout služební zákon.

 

13. 5. 2014 - Lze český trh práce reformovat? Jak na to?
16:00 - 18:00

@Shutterstock
@Shutterstock

Kterými doporučeními Komise či OECD by se měla Česká republika inspirovat? Co nového přinášejí reformní opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí? Jak mohou nové kompetence úřadů práce přispět k tvorbě pracovních příležitostí?

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Radek Malý, vedoucí oddělení pro Sociální analýzu, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Evropská komise
 • Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Jaromíra Kotíková, vedoucí výzkumného týmu pro trh práce a zaměstnanost, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 12. května 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

15. 4 . 2014 - Debata kandidátek do Evropského parlamnetu
16:30 - 18:00

Evropský dům a FÓRUM 50% Vás zve na předvolební debatu kandidátek do Evropského parlamentu.

Váhate, zde jít k volbám do Evropského parlamentu a nejste rozhodnuti, koho budete volit? Přijďte na debatu kandidátek do Evropského parlamentu a zeptejte se jich na vize, se kterými vstupují do voleb.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Moderace: Jana Šmídová (ČRo Plus)

Obsazení:  

 • Kateřina Bocianová (ČSSD)
 • Monika Červíčková (ANO)
 • Marie Jílková (KDU-ČSL)
 • Kateřina Konečná (KSČM)
 • Zuzana Kyliánová (TOP 09)
 • Michaela Suchardová (SZ)

Více informací:
adamusova@padesatprocent.cz
tel.: 774 216 170, 257 216 170
www.padesatprocent.cz

 

1. 4. 2014 - Jednotný evropský trh elektronických komunikací
16:00 - 18:00hod.

Evropská komise přijala 11. září 2013 nařízení, jehož cílem je dokončit projekt jednotného evropského trhu elektronických komunikací a propojení kontinentu. Nařízení má za cíl posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v Unii se tyto služby poskytují, a aniž by bylo přeshraniční fungování těchto služeb omezováno nebo vznikaly neodůvodněné dodatečné náklady.

Jaké jsou překážky hladkého projednání návrhu v Radě? Podaří se europoslancům přesvědčit Radu, aby návrh schválila do konce řeckého předsednictví? Jakých novinek se mohou dočkat v případě jeho schválení čeští telekomunikační operátoři a jakých naopak čeští občané?

Diskuzi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Peter Eberl, Odd. pro regulatorní koordinaci a uživatele, GŘ pro komunikační sítě obsah a technologie, Evropská komise (videokonference)*
 • Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
 • Michal Frankl, člen představenstva Telefónica Czech Republic

Moderuje Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista v oblasti telekomunikací.

*překlad z anglického jazyka do českého je zajištěn.

Na debatu se prosím registrujte do 31. března 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

27. 3. 2014 - Modernizace pravidel veřejné podpory
16:00 - 18:00hod.

Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel Evropská komise a úřady České republiky? Jak se projeví přechod od předchozí kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)? Co nového přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek?

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Josef Schwarz, Generální ředitelství pro hospodářkou soutěž, Evropská komise
 • Ramona Ianus, Generální ředitelství pro hospodářkou soutěž, Evropská komise
 • Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ondřej Dostal, expert na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky, Stálé zastoupení ČR při EU

V přpadě zájmu o účast se, prosím, registrujte do 26. března 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

19. 2. 2014 - Reforma společné zemědělské politiky
14:00 - 16:00hod.

Dovolujeme se Vás na debatu o „Reformě společné zemědělské politiky“ do Evropského domu v Praze.

Na debatě vystoupí zástupci institucí EU a státní správy. Cílem debaty je diskutovat o změnách, které přinese reforma společné zemědělské politiky EU, a o jejích dopadech na české zemědělství.

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím registrujte nejpozději do 18. února 2014 e-mailem na adrese prague@cebre.cz nebo prostřednictvím odkazu níže.

Registrace zde
 

27. 1. 2014 - Nejznámější výmysly o EU: máslo, banány a další chuťovky
16:00 - 18:30hod.

Informační kancelář Evropského parlamentu a Think-tank Evropské hodnoty si Vás dovolují pozvat na veřejnou debatu v rámci projektu #EUvolby14.

Na debatě s názvem Nejznámější výmysly o EU: máslo, banány a další chuťovky vystoupí následující řečníci s tématy:

Mechanismy registrování značek – kde se jak rozhoduje?
Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL
 
Kauza české pomazánkové máslo
Bohumil J. Studýnka, publicista, Česká pozice
 
Kauza olomoucké syrečky
Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu – nestraník

Debata se uskuteční v Evropském domě v Jungmannově ulici 24, Praha 1.

Registrace do 27. ledna 2014 do 15:40hod.