skip to content
 
 
 

Kvalita potravin napříč EU se liší, měla by ji EU sjednotit?

 .
20/04/2018
 .

Zveme Vás na debatu s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou (ALDE) na téma dvojí kvalita potravin. Debata se koná 10. května 2018 od 10:30 do 12.30 v Café 87, Denisova 824/47, Olomouc.

 .
 .

Debatu pořádá Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s EurActiv.cz, za podpory Evropského parlamentu. Debata se koná 10. května 2018 od 10:30 do 12.30 v Café 87, Denisova 824/47, Olomouc.

 .

Zajištění kvalitních potravin je jedním z cílů společné zemědělské politiky EU. Řada testů provedena mimo jiné i Českou republikou však prokázala, že v kvalitě potravin panují mezi členskými zeměmi rozdíly, a to i přesto, že výrobky mají stejnou značku a obal.
Na problém upozornila Visegrádská skupina, která požaduje celoevropské řešení. Výrobci potravin na druhou stranu argumentují, že jiné složení není na úkor kvality, ale vychází z dostupnosti přísad, odlišných chuťových preferencí apod.
Evropská komise již své řešení navrhla v podobě úpravy příslušné směrnice. Dvojí kvalita potravin by podle ní měla být posuzována jako nelegální praktika, tedy alespoň v případech, kdy se výrobky výrazně liší. Svou roli by také měli sehrát samotní spotřebitelé, kteří by se o kvalitu potravin měli více zajímat

 .

Témata k diskusi:

 • Lze účinně řešit problematiku dvojí kvality potravin?
 • Přinese aktuální návrh Evropské komise zlepšení?
 • V jakých případech lze považovat dvojí kvalitu za nekalou obchodnípraktiku, a kdy se naopak jedná o přijatelné rozdíly způsobené např. preferencemi spotřebitelů?
 • Měly by firmy čelit sankcím za to, že pod stejnou značkou prodávají v EU výrobky s jiným složením?
 • Jak se na stejné kvalitě potravin v EU mohou podílet samotní spotřebitelé?
 .

Na debatě vystoupí:

 • Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu,
 • Zástupce potravinářské firmy
 • Zástupce organizace na ochranu spotřebitelů

Moderovat bude Aneta Zachová, redaktorka EURACTIV.cz.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte na berankova@euractiv.cz nebo na telefonním čísle 727 828 970

Program:

 • 10.30 - 10.35: Přivítání, úvodní slovo moderátora
 • 10:35 – 11:00: Úvodní příspěvky řečníků
 • 11:00 – 12:00: Moderovaná diskuse s účastníky
 .

V odpoledních hodinách bude následovat sebata s regionálními stakeholdery na téma "Co může společná zemědělská politika nabídnout českým zemědělcům? "