skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Projev Antonia Tajaniho na červnovém summitu EU

 .
23/06/2017
 .

Projev předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, který včera vystoupil na zasedání Evropské rady.

Vážený pane předsedo, vážené hlavy států, vážení předsedové vlád, vážený pane předsedo Komise, společně s panem předsedou Tuskem bych rád co nejsrdečněji přivítal pana prezidenta Emmanela MACRONA a ministerského předsedu Lea VARADKARA, kteří se tu s námi sešli poprvé.

Z nedávných volebních výsledků a mnohých průzkumů vyplývá, že v mínění občanů Evropské unie se začínají jasně projevovat nové tendence. Samozřejmě to částečně souvisí s hospodářským oživením, které však není jediným důvodem této změny.

Brexit, krize uvnitř našich hranic i mimo ně a obavy občanů spjaté s globalizací vybízejí ke hledání ochrany v evropské jednotě. K tomuto hledání se nemůžeme obrátit zády. Nenabídneme-li řešení k problémům spojeným s bezpečností, imigrací, nezaměstnaností či změnou klimatu, zaplní vzniklé vakuum svody populistických sirén.

 .

Řízení migračních toků

Nemůžeme nadále dopouštět, aby migrační toky řídili obchodníci s lidmi. Právo na azyl, stejně jako solidarita patří k našim základním hodnotám. To ovšem neznamená, že bychom neměli razantně potírat nedovolené přistěhovalectví.

Stávající systém sdílení zátěže selhal. Všechny orgány EU jsou nyní vyzvány, aby neprodleně přijaly rozhodnutí o reformě práva na azyl. Od roku 2012 zaznamenala EU více než 3,5 milionu žádostí o azyl, z nichž 2,5 milionu obdržela jen v posledních dvou letech. S ohledem na stávající pravidla musí většinu žádostí zpracovávat několik málo zemí, do nichž migranti přicházejí nejdříve. Je nespravedlivé nechávat tuto povinnost, jakož i kontrolu Středomoří a záchranné akce na moři pouze na nich.

Parlament pracuje na posílení návrhu Komise směřujícího k vypracování spravedlivějšího a účinnějšího azylového systému. V plénu by se o tomto návrhu mělo hlasovat do konce léta. Nyní musí sehrát svou úlohu Rada. Reforma je nezbytná jednak v zájmu automatického a solidárního přerozdělování žadatelů o azyl ze zemí, které dostávají příliš velký počet žádostí, a jednak s cílem harmonizovat v celé EU kritéria pro udělení azylu.

Harmonizované předpisy, které obnášejí i přechod od směrnic k nařízením, jsou nutné, chceme-li zabránit současnému putování osob hledajících země s přívětivějšími podmínkami přijímání. To však nestačí. Podle konzervativních odhadů OSN bude v nadcházejících letech přicházet průměrně 500 000 nových přistěhovalců ročně, zejména ze subsaharské Afriky. Má to několik příčin: desertifikaci související se změnou klimatu, nedostatek potravin, demografický růst, chudobu, terorismus, nestabilitu. Potřebujeme evropskou strategii, která by řešila základní příčiny těchto problémů.

(...)

Bezpečnost

V dnešní době, kdy jsou útoky téměř na denním pořádku, se terorismus stává jednou z hlavních obav Evropanů. V zájmu ochrany našeho rozsáhlého prostoru svobody je nutné posílit bezpečnost uvnitř tohoto prostoru i mimo něj.

Recept přívrženců svrchovanosti, tedy uzavřít se uvnitř vlastních státních hranic, je škodlivý a kontraproduktivní. Skutečná bezpečnost závisí na schopnosti spolupráce a vzájemné důvěry. Na sdílení databází, informací, technologií a osvědčených postupů a na koordinaci činností zpravodajských služeb evropských států a zpravodajských služeb třetích zemí. Parlament podporuje výměnu informací mezi policejními složkami a podílí se na činnosti odborné skupiny pro zavedení standardizované databáze, kterou by sdílely zpravodajské služby zemí EU.

(...)

Obrana

Pokud jde o obranu, je čím dále zřejmější, že Unie musí být schopna zasahovat. Jsme připraveni urychleně projednat návrh Komise na zřízení Evropského obranného fondu.

Tento fond musí být základem pro podstatné navýšení prostředků v budoucím rozpočtu Unie, které umožní rozvoj evropského výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. Současně je fond nezbytným předpokladem pro podporu obranného průmyslu a trhu v oblasti obrany, na němž budou probíhat otevřená výběrová řízení a budou využívány úspory z rozsahu.

(...)

Pařížské dohody

Změna klimatu není pohádka, ale tvrdá realita, která má nepříznivý dopad na životy milionů lidí, kteří trpí v důsledku sucha a jiných extrémních klimatických jevů. Kromě mimořádně vysokých nákladů si tyto jevy vyžadují i oběti na lidských životech a také jsou a čím dál více budou jednou z hlavních příčin migračních toků.

Na posledním plenárním zasedání jsme přivítali prezidentku Marshallových ostrovů, která na Evropu důrazně apelovala, aby navzdory odstoupení USA od Pařížské dohody zůstala v první linii.

(...)

Konkurenceschopnější Evropa

Občané chtějí Evropu, která by vytvářela pracovní místa, zejména pro mladé lidi. Jednat je třeba na třech frontách:

i) dokončit budování jednotného trhu v oblasti služeb, jednotného digitálního a kapitálového trhu a jednotného trhu s energií; ii) uplatňovat soudržnou průmyslovou politiku a iii) podporovat přístup na mezinárodní trhy na základě rovných podmínek.

Bylo spočítáno, že samotné dokončení jednotného digitálního trhu by mohlo Evropě přinést 415 miliard eur a vytvořit 200 000 nových pracovních míst.

(...)

Závěry

Včera byla Evropské unii udělena Cena kněžny asturské za svornost. Tato prestižní cena představuje uznání za práci, kterou odvádí mnoho Evropanů, aby z našeho kontinent učinili vzor svobody, míru a prosperity, která je jedinečná ve světě i v dějinách našeho kontinentu. Musíme na to být hrdí, musíme dále rozhodně chránit a prosazovat tyto hodnoty a spolupracovat, abychom reagovali na obavy našich občanů a abychom zaručili jejich bezpečnost, jejich prosperitu a jejich budoucnost.

Děkuji Vám za pozornost.