skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2017 je projekt 85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament – Brno 2017

 .
21/03/2018
 .
 .

85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament – Brno 2017, projekt organizovaný Evropským parlamentem mládeže v červenci 2017, získal první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

 .

Město Brno bylo hostitelským městem 85. Mezinárodního zasedání European Youth Parliament, které proběhlo od 19. do 30. července 2017 a zúčastnilo se jej téměř 300 studentů ze 40 evropských zemí. Jednalo se tak o největší konferenci svého druhu v Evropě. Na účastníky čekal bohatý program, který rozvinul především jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Oficiálním jazykem konference byla angličtina, ve které studenti po celou dobu jednali. Diskutovaná témata byla spojena s mottem zasedání ‘Seeking the heart of Europe’ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektovalo především význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy. Hlavní náplní byla práce v tzv. komisích, ve kterých studenti diskutovali nad aktuálním problémem evropského či globálního charakteru, hledali možná východiska a společně vytvořili rezoluci – dokument shrnující daný problém a návrh řešení. Jednotlivé rezoluce pak prezentovali před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně prošly hlasováním, byly následně předány k reflexi různým osobám s rozhodovací pravomocí, kupř. vládě České republiky, europoslancům a eurokomisařům.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Mezi oceněnými projekty z minulých ročníků jsou například výměnné programy pro mládež nebo umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

Evropská porota složená ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2018 z 28 projektů předložených národními porotami ze všech členských států EU tři vítězné projekty, které získají finanční prostředky ve výši 7 500 €, 5 000 € a 2 500 €. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku. Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách.