skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Předsednictvo Evropského parlamentu

 .

Předsednictvo je řídícím orgánem, který je odpovědný za rozpočet Parlamentu a za administrativní, personální a organizační záležitosti. Tvoří ho předseda a čtrnáct místopředsedů, a dále pět kvestorů, kteří mají při zasedání poradní hlas. Kvestoři jsou pověřeni administrativními záležitostmi, které se týkají přímo poslanců.

Předseda řídí veškerou činnost parlamentu a jeho orgánů. Předsedá plenárním zasedáním, schůzím předsednictva a Konference předsedů. Zastupuje parlament navenek, především v mezinárodních vztazích.

Na rozdíl od europoslanců (jejichž mandát je pětiletý) je předsednictvo EP voleno vždy po dvou a půl letech.

 .

Předsednictvo Evropského parlamentu pro druhou polovinu volebního období  (2017-2019)

19/01/2017
 .

Předseda

 • Antonio Tajani (EPP, IT) - 351 z 633 platných hlasů (zvolen ve 4. kole)
 .

Místopředsedové

Místopředsedové zvolení v prvním kole tajné volby:

 • Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasů
 • Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasů
 • David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377 hlasů
 • Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasů
 • Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasů
 • Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasů
 • Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasů
 • Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasů
 • Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasů
 • Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasů

Místopředsedové zvolení ve druhém kole tajné volby:

 • Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO), 517 hlasů
 • Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL), 469 hlasů
 • Ulrike Lunacek (Greens/EFA, AT), 441 hlasů
 • Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE), 393 hlasů

Role místopředsedů

Místopředsedové mohou v případě potřeby nahradit předsedu při plnění jeho povinností, včetně předsedání plenárním zasedáním. Jsou rovněž členy předsednictva, orgánu zodpovědného za vnitřní pravidla Parlamentu. Předsednictvo navhruje předběžný rozpočet Parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech.

 .

Kvestoři

 • Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 459 hlasů
 • Andrey Kovatchev (EPP, BG), 432 hlasů
 • Vladimir Manka (S&D, SK), 332 hlasů
 • Catherine Bearder (ALDE, UK), 313 hlasů
 • Karol Karski (ECR, PL), 213 hlasů

Role kvestorů

Pětice kvestorů - poslanců, má na starosti administrativní záležitosti, které se přímo dotýkají samotných poslanců Evropského parlamentu. Funkční období kvestorů je dva a půl roku, stejně jako v případě předsedy a místopředsedů Parlamentu.

 .
Vysvětlivky zkratek politických frakcí, jednotlivé předsedy frakcí a odkazy na jejich webové stránky naleznete