skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Z členství v EU máme prospěch, myslí si podle Eurobarometru většina Čechů

 .
23/05/2018
 .

Nejnovější průzkum Parlamentu Eurobarometr, zveřejněný rok před evropskými volbami v květnu 2019, potvrzuje rostoucí podporu Evropské unie.

 .
 .

Pouze jeden rok nás dělí od příštích voleb do Evropského parlamentu. Z průzkumu Eurobarometru provedeného v dubnu 2018 mezi 27 601 respondenty z 28 členských států vyplývá, že v průměru 60 % občanů považuje členství své země v EU za dobrou věc, a dokonce více než dvě třetiny respondentů jsou přesvědčeny, že jejich země má z členství v EU prospěch. To je zatím nejlepší výsledek od roku 1983, kdy byl průzkum poprvé zadán.

V České republice převažuje neutrální pohled na členství v EU, kdy 46 % občanů nepovažuje členství v EU ani za dobrou ani za špatnou věc. Zároveň je 62 % Čechů přesvědčeno, že celkově z členství v EU máme prospěch.

Téměř čtvrtina dotazovaných Čechů, ve srovnání s jednou třetinou na celoevropské úrovni, již zná datum příštích voleb do Evropského parlamentu. Zájem o tyto volby má ale pouze 21 % českých občanů, na rozdíl od téměř jedné poloviny respondentů na celoevropské úrovni. To, že půjde k volbám, považuje za pravděpodobné 27 % dotázaných Čechů.

Obecně platí, že proces výběru tzv. „Spitzenkandidátů“ je vnímán jako pozitivní vývoj pro evropskou demokracii. Téměř polovina Evropanů, a 44 % Čechů, tvrdí, že tato skutečnost zvýší pravděpodobnost, že půjdou volit. Téměř tři čtvrtiny všech občanů EU, a dvě třetiny Čechů, chtějí, aby proces výběru vedoucích kandidátů doprovázela debata o evropských otázkách a budoucnosti EU.

Na otázku týkající se konkrétních témat, která by měla být diskutována během volební kampaně, téměř polovina Evropanů (49 %) uvádí jako nejdůležitější téma boj s terorismem, následuje boj s nezaměstnaností mládeže (48 %), přistěhovalectví (45 %) a hospodářství a jeho růst (42 %). Čeští respondenti považují za nejdůležitější otázku bezpečnosti - v průzkumu uvedli coby stěžejní témata boj s terorismem (55 %), přistěhovalectví (53 %), ochranu vnějších hranic EU (51 %) a bezpečnostní a obrannou politiku EU (39 %).

Většina respondentů je spokojena s fungováním demokracie ve své zemi (55 % EU28, 59 % ČR) a nepovažuje vznik nových stran nebo politických hnutí, která protestují proti politickému establishmentu, za hrozbu proti demokracii jako takové (50 % EU28, 64 % ČR). Velká část respondentů (56 % EU28, 68 % ČR) se domnívá, že nové politické strany mohou být prostředkem ke změně - zatímco přibližně dvě třetiny občanů (70 % EU28, 63 % ČR) souhlasí s výrokem, že „být pouze proti něčemu nic nezlepší“. S fungováním demokracie v EU je však spokojeno pouze 46 % respondentů na celoevropské úrovni a 43 % Čechů.

Průzkum také celkově poukazuje na rostoucí přesvědčení, že občané mohou mít vliv na směřování Unie, pokud budou příští rok hlasovat v evropských volbách.

Průzkum Eurobarometru vychází z osobních rozhovorů s 27 601 Evropany ve věku 15 a více let ve všech 28 členských státech v období od 11. do 22. dubna 2018.

 .