График на заседанията

 
 
 1. EXPO / B - Дирекция за регионите 
  Отдел 'Азия, Австралия и Нова Зенландия' 

  - 10TH MEETING OF THE ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY PARTNERSHIP (ASEP 10) 
   
  Брюксел : PHS - P5B001  
  - PREPARATORY AND DRAFTING MEETING  
   
  Брюксел : PHS - PHSHEM  
   
  Брюксел : PHS - P7C050  
  - 3RD DISCUSSION PANEL  
   
  Брюксел : PHS - PHSHEM  
   
  Брюксел : PHS - P5B001  
  - 2ND DISCUSSION PANEL  
   
  Брюксел : PHS - PHSHEM  
 2. Делегация за връзки с Израел 
  с членове на ЕП 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL 
   
  Брюксел : ASP - A1H-1  
 3. Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
  Редовно заседание 

  DCAM ORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A5G-2  
 4. Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
   
  Брюксел : SQM - SQM08Y958  
  ЗАЛА ЗА ИЗСЛУШВАНИЯ ЗА ЗАЛАТА  
 5. Делегация за връзки с Канада 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
   
  Брюксел : SQM - SQM08Y958  
  ЗАЛА ЗА ИЗСЛУШВАНИЯ ЗА ЗАЛАТА  
 6. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Страсбург : LOW - S4.4  
   
  Страсбург : LOW - S4.4  
 7. Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
  с членове на ЕП 

  - MEETING OF THE DELEGATION TO THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
 8. Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
  Подготвително заседание 

  - PREPARATORY MEETING OF THE 18TH EU-ARMENIA PCC MEETING ON 24-25 OCTOBER 2018 IN STRASBURG 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
 9. Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 
  Подготвително заседание 

  - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1G-1  
 10. Делегация за връзки с Арабския полуостров 
  Редовно заседание 

  - 9TH EU-OMAN INTERPARLIAMENTARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1G-2  
 11. Делегация за връзки с Меркосур 
  Редовно заседание 

  - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2