График на заседанията


 1. Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
  Редовно заседание 


  - 5TH MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5 
   
  Страсбург : LOW - S4.1 
 2. Делегация за връзки с държавите от Машрек 
  Редовно заседание 


  - MEETING 
   
  Страсбург : LOW - S4.4 
 3. Делегация за връзки с Иран 
  Редовно заседание 
   
  Страсбург : LOW - S4.5 
 4. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 


  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Страсбург : LOW - S4.1 
   
  Страсбург : LOW - S4.1 
 5. Делегация за връзки с Индия 
  Редовно заседание 


  - MEETING OF THE DELEGATION FOR THE RELATIONS WITH INDIA 
   
  Страсбург : LOW - S4.4 
 6. Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
  с членове на ЕП 


  - MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5 
 7. Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
  Редовно заседание 


  - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5 
 8. Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 
  Редовно заседание 


  - HIGH LEVEL SEMINAR: EUROAMERICA FOUNDATION - DLAT 
   
  Брюксел : ASP - A5E-2 
 9. Делегация за връзки с Арабския полуостров 
  Редовно заседание 


  - DARP MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2 
 10. Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
  Подготвително заседание 


  - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILISATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN STRASBOURG IN NOVEMBER 
   
  Брюксел : ASP - A1E-1 
 11. Делегация за връзки с Китайската народна република 
  Подготвително заседание 


  - MEETING TO PREPARE THE 40TH EU-CHINA IPM ON 15-16 NOVEMBER 2017 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2 
 12. Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 
  Редовно заседание 


  - 49TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5 
 13. EXPO / D - Западни Балкани 
  с членове на ЕП 


  - HIGH-LEVEL ROUNDTABLE ON 'THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF THE WESTERN BALKANS IN A REGIONAL PERSPECTIVE' 
   
  Брюксел : PHS - P5B001 
 14. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 


  - ORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2 
 15. Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
  Редовно заседание 


  - DAND ORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-1 
 16. Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите 
  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 


  - DEMOCRACY SUPPORT AND ELECTION COORDINATION GROUP EXTRAORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2 
 17. Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
  Редовно заседание 


  - DMAG MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2