График на заседанията

 
 
 1. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2  
 2. Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 
  Редовно заседание 

  - 34TH EU-NORWAY INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2  
 3. Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
  Редовно заседание 

  - : DELEGATION MEETING ON ANTI-CORRUPTION IN UKRAINE TOGETHER WITH COMMISSIONER HAHN AND THE SUPPORT GROUP UKRAINE 
   
  Брюксел : JAN - 4Q2  
 4. Делегация за връзки с Беларус 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3  
 5. Делегация за връзки с Израел 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2  
 6. Делегация за връзки с държавите от Машрек 
  Редовно заседание 
   
  Страсбург : LOW - N3.2  
 7. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 

  - 25TH INTER-PARLIAMENTARY MEETING (IPM) BETWEEN THE EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA AND THE SOUTH AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
 8. Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
  Редовно заседание 

  - 6TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A5E-2