График на заседанията

 
 
 1. Делегация за връзки с Арабския полуостров 
  Редовно заседание 

  - DARP MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A5E-2  
 2. Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 
  с членове на ЕП 

  - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 12TH EU-ICELAND JPC 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3  
 3. Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
  Подготвително заседание 

  - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO SAPC MEETING IN PRISTINA AND AN EXCHANGE OF VIEWS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA 
   
  Брюксел : ASP - A5G-2  
 4. Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
  Редовно заседание 

  - DCAM ORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : PHS - P4B001  
 5. Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DASE DELEGATION 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
 6. Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 
  Редовно заседание 

  - ORDINARY DLAT MEETING 
   
  Страсбург : LOW - N3.2  
 7. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Страсбург : LOW - S4.5