График на заседанията

 
 
 1. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 

  ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С ЮЖНА АФРИКА 
   
  Страсбург : LOW - S4.4  
 2. Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
  с членове на ЕП 

  - ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪЮЗА ЗА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
 3. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 
   
  Страсбург : LOW - S4.5  
 4. Делегация за връзки със Съединените американски щати 
  Редовно заседание 

  DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES ORDINARY MEETING 
   
  Страсбург : WIC - WIC100  
 5. Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 
  Редовно заседание 

  - DNAT-NATO PA INTER-PARLIAMENTARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A3G-3  
 6. Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 
  Подготвително заседание 

  - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 8TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC) MEETING 
   
  Брюксел : PHS - P6B054  
 7. Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EURONEST PA 
   
  Брюксел : ASP - A5G-3  
 8. Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
  Редовно заседание 

  - 8TH EU-MOROCCO JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2