График на заседанията

 
 
 1. Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  Meeting of the Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean  
 2. Делегация за връзки със Съединените американски щати 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  D-US meeting jointly with TLD Steering Committee  
 3. Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
   
  Брюксел : ASP - A1G-1  
  Редовно заседание  

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT  
 4. Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
   
  Брюксел : PHS - P5B001  
  Редовно заседание  

  Debriefing of the 36th session of the ACP-EU JPA  
 5. Парламентарна асамблея Евронест 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE EURONEST PA COMMITTEES AND THE WGS ON BELARUS AND ON ASSOCIATION AGREEMENTS 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2  
 6. Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2  
 7. Делегация за връзки с Корейския полуостров 
   
  Брюксел : PHS - P4B001  
  с членове на ЕП  

  - 6TH EU-DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA INTERPARLIAMENTARY MEETING  
 8. Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3  
  Редовно заседание  

  Preparatory meeting for the 6th EU-Kosovo Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC) meeting  
 9. Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
  Редовно заседание 
   
  Брюксел : SQM - SQM04Y963