График на заседанията

 
 
 1. Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
 2. Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
 3. Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
  Редовно заседание  

  Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee  
 4. Делегация за връзки със Съединените американски щати 
   
  Страсбург : LOW - N1.3  
  Редовно заседание  

  Follow-up - Report from the 83rd IPM/TLD in Washington DC