График на заседанията


 1. Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
  Подготвително заседание 


  - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVOR SAPC MEETING IN STRASBOURG IN JANUARY 2018 (17-18.01) 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3 
 2. Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 
  Редовно заседание 


  - ORDINARY DLAT MEETING 
   
  Страсбург : LOW - N3.2 
 3. Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
  Редовно заседание 


  - DAND ORDINARY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-1 
 4. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 
   
  Брюксел : ASP - A3G-2 
 5. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 


  - MEETING OF THE DELEGATION FORE RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3 
 6. Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
  Редовно заседание 


  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA 
   
  Брюксел : ASP - A1E-1