Начална страница

Начална страница

 
Mode d'affichage des délégations
 
Monica MACOVEI Председател Европейски консерватори и реформисти Румъния Independent
 
Elly SCHLEIN Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Италия -
 
Ivan JAKOVČIĆ Заместник-председател Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Хърватия Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana
 
Marco AFFRONTE Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Италия Independent
 
Silvia COSTA Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Италия Partito Democratico
 
György HÖLVÉNYI Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария Kereszténydemokrata Néppárt
 
Arndt KOHN Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Stelios KOULOGLOU Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Гърция Coalition of the Radical Left
 
Susanne MELIOR Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Aldo PATRICIELLO Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Италия Forza Italia
 
 
Представяне и правомощия
 

Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Албания (D-AL) беше създадена през 2014 г. за новия мандат на Европейския парламент. Тя води началото си от регионалната делегация за връзки с Югоизточна Европа.
Отношенията с Албания бяха актуализирани (спрямо статута на междупарламентарни заседания) през 2009 г. след влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Въпросното споразумение с Европейския съюз представлява правното основание за политическия диалог на парламентарно равнище и учредяването на Парламентарен комите по стабилизиране и асоцииране.
Съответно членовете на Европейския парламент и парламентаристите от Албания заседават два пъти годишно в рамките на отделен Парламентарен комитет по стабилизиране и асоцииране, който има същия статут като действащите съвместни парламентарни комитети за бившата югославска република Македония и Турция.

 
 
 
За контакти
 

You can contact the secretariat of the delegation by email at the following address:
D-Albania@europarl.europa.eu