Документи с общ характер

Документи с общ характер

 

Няма предоставени публикации

Представяне и правомощия
 

Създадена след преките избори през 1979 г., делегацията за връзки с Израел е една от най-отдавна съществуващите делегации на институцията.
Делегацията има правомощия да „поддържа и развива международните връзки на Парламента“, като акцентира върху „парламентарното измерение“, в случая отношенията с Кнесета.
Делегацията редовно провежда работни заседания и изслушвания, за да подготви срещите си със съответната израелска делегация  в Израел или в Страсбург/Брюксел. 33-тата среща на двете делегации се проведе в Брюксел през септември 2008 г.
Във връзка със събитията в региона делегацията провежда съвместни заседания с компетентните парламентарни комисии (по външни работи, по права на човека, по развитие) или с други делегации, компетентни за региона, като делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет и делегацията за връзки със страните от Машрек.
След изборите от юни 2009 г. през септември беше учредена новата делегация за връзки с Израел (за парламентарния мандат 2009–2014 г.). Тя се състои от 22 членове. Неин председател е г-н Bastiaan Belder (EFD, NL).

 
 
 
 
За контакти
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with Israel by email at the following address:
                                              
or by fax:
+32 2 284 17 21