Начална страница

Начална страница

 
Othmar KARAS Председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
Liisa JAAKONSAARI Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Финландия Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 
Jiří MAŠTÁLKA Заместник-председател Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Чешка република Komunistická strana Čech a Moravy
 
Николай БАРЕКОВ Член Европейски консерватори и реформисти България Презареди България
 
Alain CADEC Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Франция Les Républicains
 
Aymeric CHAUPRADE Член Независими членове Франция Les Français Libres
 
Knut FLECKENSTEIN Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Lampros FOUNTOULIS Член Независими членове Гърция Popular Association – Golden Dawn
 
Gerben-Jan GERBRANDY Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Нидерландия Democraten 66
 
Giorgos GRAMMATIKAKIS Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Гърция The River
 
 
Представяне и правомощия
 

Европейският парламент създаде делегацията към Комитета за парламентарно сътрудничество (КПС) ЕС - Русия на 1 декември 1997 г. Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Русия, подписано през 1997 г., което продължава да представлява правното основание за отношенията между ЕС и Русия, постави основата за междупарламентарните отношения между двете страни и за КПС ЕС - Русия. Споразумението установява политическа рамка за редовни консултации между ЕС и Русия въз основа на принципите на зачитане на демокрацията и правата на човека, политическата и икономическата свобода и ангажимента за международен мир и сигурност. В този дух от 1997 г. до началото на 2014 г. КПС ЕС - Русия служеше за стабилна платформа за развитие на политическо и икономическо сътрудничество и за непрекъсващ диалог между Европейския парламент и двете камари на Федералното събрание на Русия - Държавната дума и Съвета на федерацията. В този период в КПС ЕС - Русия се следяха и обсъждаха въпроси от общ интерес в рамките на парламентарния мандат на комитета, които обхващаха широк кръг от политически области.
От март 2014 г. насам в резултат от украинската криза и в съответствие с дипломатическите мерки, които съставляват част от политиката на санкции на ЕС срещу Русия, Европейският парламент прекъсна междупарламентарните отношения с Федералното събрание на Русия.
В настоящия контекст делегацията към Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС - Русия заседава редовно с цел размисъл и разискване на промените и важните въпроси в отношенията между ЕС и Русия. Делегацията също така поддържа канал за дискусии и обмен с представители на руското гражданско общество, неправителствените организации и медиите.

 
 
 
За контакти
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-ru@europarl.europa.eu