Начална страница

Начална страница

 
D-US meeting 12 July 2017 The next meeting of the Delegation for relations with the United States will take place jointly with the Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly on Wednesday, 27 September 2017.

The link to the webstreamed D-US meeting on 12 July with Věra Jourová, European Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality is below.

 
Допълнителна информация
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Christian EHLER Председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Германия Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Jeppe KOFOD Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Дания Socialdemokratiet
 
Marietje SCHAAKE Заместник-председател Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Нидерландия Democraten 66
 
Gerolf ANNEMANS Член Група „Европа на нациите и свободите“ Белгия Vlaams Belang
 
Janice ATKINSON Член Група „Европа на нациите и свободите“ Обединено кралство -
 
Pervenche BERÈS Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Франция Parti socialiste
 
José BOVÉ Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Франция Europe Écologie
 
Reinhard BÜTIKOFER Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Германия Bündnis 90/Die Grünen
 
Nicola CAPUTO Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Италия Partito Democratico
 
Matt CARTHY Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Ирландия Sinn Féin
 
 
Представяне и правомощия
 

Междупарламентарните отношения между Европейския парламент и Конгреса на САЩ са най-продължителните и интензивните в историята на Европейския парламент и датират от 1972 г., когато делегация на Конгреса на САЩ посещава Европейския парламент за пръв път.
 
Двете делегации заседават редовно два пъти годишно — в Европа и в САЩ. Когато тези заседания се провеждат в Европейския съюз (ЕС), те обикновено са в столицата на държавата, която председателства ЕС.
 
На 50-тото междупарламентарно заседание на 15—16 януари 1999 г. в Страсбург двете делегации решиха да дадат начало на Трансатлантическия диалог между законодателите (ТДЗ), официален отговор от страна на ЕП и Конгреса на САЩ на призива за засилени връзки между парламентите, отправен в Новата трансатлантическа програма. Впоследствие обхватът на дейностите по ТДЗ бе разширен, за да включи видеоконференции, специални работни групи по теми от особен интерес, както и улесняваща роля за преките обмени между законодателните комисии на Европейския парламент и на Конгреса на САЩ.
 
Представителите в ТДЗ участват и в „консултативна група“, учредена в рамките на Трансатлантическия икономически съвет, създаден от ЕС и САЩ във връзка с двустранната среща на върха, проведена във Вашингтон през април 2007 г.
 
За повече информация натиснете „Документи с общ характер“ в горната част на страницата.

 
 
 
За контакти
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with the United States by email at the following address:
d-us@europarl.europa.eu