Начална страница

Начална страница

 
Mode d'affichage des délégations
 
Tonino PICULA Председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Хърватия Socijaldemokratska partija Hrvatske
 
Dubravka ŠUICA Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Хърватия Hrvatska demokratska zajednica
 
Ulrike LUNACEK Заместник-председател Група на Зелените/Европейски свободен алианс Австрия Die Grünen - Die Grüne Alternative
 
Dominique BILDE Член Група „Европа на нациите и свободите“ Франция Front national
 
Cornelia ERNST Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Германия DIE LINKE.
 
Tanja FAJON Член Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Словения Socialni demokrati
 
Jozo RADOŠ Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Хърватия Građansko-liberalni savez
 
Claudia SCHMIDT Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
László TŐKÉS Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Ruža TOMAŠIĆ Член Европейски консерватори и реформисти Хърватия Hrvatska konzervativna stranka
 
 
Представяне и правомощия
 

Делегацията завръзки с Босна и Херцеговина и Косово води началото си от делегацията за връзкис Югоизточна Европа, учредена на 17 ноември 1994 г.

Първоначално съсстатут на неофициални парламентарни срещи, отношенията с Босна и Херцеговина ис Косово бяха укрепени съответно през 2015 и 2016 г., след влизането в сила наспоразуменията за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и всяка отдвете страни. Споразуменията за стабилизиране и асоцииране представляватправното основание за политическия диалог на парламентарно равнище и заучредяването на Парламентарен комитет по стабилизиране и асоцииране за всяка отдвете страни.
Парламентарнитекомитети по стабилизиране и асоцииране имат същия статут като съвместнитепарламентарни комитети за бившата югославска република Македония и Турция.

Делегацията завръзки с Босна и Херцеговина и Косово е „наследникът" на делегацията за връзкисъс Социалистическа федеративна република Югославия, чиято дейност датира от1981 г., като впоследствие беше преименувана на делегация завръзки с републиките от бившата Югославия. Тя отговаряше замеждупарламентарните отношения с пет държави от Югоизточна Европа, а именноАлбания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федеративна република Югославия (тогавапод наименованието държавно обединение Сърбия и Черна гора, а в днешно времеРепублика Сърбия, Черна гора и Република Косово) и бившата югославска републикаМакедония.
В периода между 1991 и 1994 г. Албания бешевключена в дейността на делегацията за връзки с три държави заедно с Румъния иБългария, а в последствие стана част от делегацията за връзки с ЮгоизточнаЕвропа.

През 2002 г.Европейският парламент взе решение да постави началото на неофициалнимеждупарламентарни отношения с Косово. Официалните отношения с Парламентарнатаасамблея на Косово започнаха през май 2008 г. след обявяването нанезависимост.

 
 
 
За контакти
 
You can contact the Secretariat of the Delegations Europe by email at the following address:
D-SEE@ep.europa.eu

or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)