Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
 2. Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
  с членове на ЕП 

  - 1ST EU-ARMENIA PARLIAMENTARY PARTNERSHIP COMMITTEE MEETING 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
 3. Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 
  с членове на ЕП 

  - DCAS MEETING - CONSTITUTIVE MEETING FOR THE UPCOMING 14TH EU-UZBEKISTAN PCC 
   
  Брюксел : SQM - SQM04Y963  
  ЗАЛА ЗА ИЗСЛУШВАНИЯ ЗА ЗАЛАТА  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
 4. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 

  - DPAL ORDINARY MEETING 
   
  Страсбург : LOW - S4.4