Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  Редовно заседание  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
 2. Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5  
  Редовно заседание  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
 3. Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S1  
  Редовно заседание  

  16th D-MK Joint Parliamentary Committee  
 4. Делегация за връзки със Съединените американски щати 
   
  Страсбург : LOW - N1.3  
  Редовно заседание