Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Отдел за разширяване и ЕИП 
  с членове на ЕП 

  MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
 2. Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Брюксел : ASP - A1G-1  
 3. Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
  с членове на ЕП 

  - 15TH PLENARY SESSION OF EUROMED PA UFM / 6TH SUMMIT OF UFM'S SPEAKERS 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
  - 6TH SUMMIT OF SPEAKERS OF EUROMED PARLIAMENTS