Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Делегация за връзки с Иран 
  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 


  - MEETING OF THE D-IR WITH MEMBERS FROM THE MAJLIS, IRAN 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3 
 2. Делегация за връзки с Израел 
  с членове на ЕП 


  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL 
   
  Брюксел : ASP - A5G-2 
 3. Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
  Редовно заседание 


  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA 
   
  Брюксел : ASP - A1E-1 
 4. Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
  Подготвително заседание 


  - DCAM PREPARATORY MEETING 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2