Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Делегация за връзки с Израел 
  Редовно заседание 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL 
   
  Брюксел : ASP - A1E-2  
 2. Делегация за връзки с Арабския полуостров 
  Редовно заседание 
   
  Брюксел : ASP - A5E-2  
 3. Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
  Редовно заседание 

  - 7TH EU-UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) MEETING 
   
  Страсбург : WIC - WIC200  
 4. Делегация за връзки с Южна Африка 
  с членове на ЕП 

  - 25TH INTER-PARLIAMENTARY MEETING (IPM) BETWEEN THE EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA AND THE SOUTH AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Страсбург : SDM - SDM-S5