Добре дошли в света на делегациите на Европейския парламент

Всеки член на Европейския парламент работи за превръщането на Европейския парламент в международна институция.

Всички ние сме избрани представители и като такива полагаме усилия, за да гарантираме, че международните отношения на Парламента отразяват интересите и идеалите на гражданите на ЕС. Гласът ни на световната сцена е гласът на нашите граждани.

В страниците на този раздел ще намерите повече информация за нашата дейност: нашата история и резюметата от последните ни заседания в Брюксел и Страсбург, резюметата от посещенията ни в парламентите, които са ни партньори, бъдещия ни график и важните резолюции, които Европейският парламент е приел в нашите области.

В света ни има достатъчно събития, на които да посветите известно време. Надяваме се посещението да Ви е приятно.

Инес Аяла Сендер
Председател, Съвет на председателите на делегации

 • Азия и Тихоокеанският регион
 • Канада и Съединените американски щати
 • Централна Азия
 • Европа и Северът
 • Латинска Америка и Карибският басейн
 • Средиземноморският регион и Близкият изток
 • Африка на юг от Сахара

Вж. пълния списък на делегациите

 
 
 
Следващи заседания  
 1. Делегация за връзки с Палестина 
  Редовно заседание 


  - РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
   
  Страсбург : LOW - S4.4 
 2. Делегация за връзки с Меркосур 
  Редовно заседание 


  Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 


  СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С МЕРКОСУР И НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ 
   
  Страсбург : LOW - S4.4 
 3. Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
  с членове на ЕП 


  17-И КПС ЕС - АРМЕНИЯ - ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В СТРАСБУРГ 
   
  Страсбург : LOW - S4.5 
   
  Страсбург : LOW - S4.5 
  • ДЕМОНТАЖ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
 4. Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
  Подготвително заседание 


  - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVOR SAPC MEETING IN STRASBOURG IN JANUARY 2018 (17-18.01) 
   
  Брюксел : ASP - A3E-3