Списък на делегациите по регион

 
Канада и Съединените американски щати 
Албания Германия Белгия България Канада Хърватия Дания Испания Естония Съединени щати Франция Гърция Унгария Исландия Италия Латвия Литва Люксембург Черна гора Норвегия Нидерландия Полша Португалия Чехия Румъния Обединено кралство Словакия Словения Турция
Заседателни документи